Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Stichting Melania, een eeuw jong

In de jaren ’90 en de ‘nillies’ trokken Stichting Melania en Cordaid samen op in de strijd voor gendergelijkheid. Daarna scheidden onze wegen. Hoe gaat het vandaag met onze oud-huisgenoot?

Vrouwen met een eigen onderneming in Pallapatty (Tamil Nadu, India) kregen intensieve training in sierteelt, alsook in krediet-, marketing en financieel management.

Onlangs vierde Melania haar eeuwfeest. Voldoende reden om onze oud-huisgenoot (we zaten vroeger in hetzelfde pand) in de schijnwerpers te zetten. Voorzitter van Stichting Melania, Marleen Cremers, dook voor ons in de geschiedenis. En toont ons het Melania van 2021.

“Melania vierde begin oktober haar eeuwfeest: 100 jaar voor en door sterke vrouwen. Een sprankelende bijeenkomst met een mooie mix van oudere en jongere vrijwilligers, geïnteresseerden en oudgedienden. Banners en foto’s toonden een rijk verleden en de uitwisseling in talloze gesprekken inspireerden en ontroerden.

Tegenwoordig is Melania actief in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. We voorzien vrouwengroepen die geen krediet kunnen krijgen van een startkapitaal om samen een onderneming te beginnen. Zo kunnen ze hun positie en inkomen verbeteren. Een geitenfokkerij, bijvoorbeeld, of een bakkerij, naaiatelier, een gezamenlijke groentetuin, druppelirrigatie op zonne-energie, een zeepziederij, tarwe- en chilimaalderij of bakstenenfabriek. De vrouwen stellen zelf hun businessplan op en krijgen ook altijd training.

Geschiedenis

Zo’n drie jaar geleden zag het er niet naar uit dat er een eeuwfeest gevierd zou worden. Een vrijwilligersorganisatie is altijd kwetsbaar als het gaat om continuïteit. En in tijden van verandering moet je alle zeilen bijzetten en secuur navigeren.

Deze Maasai vrouwen worden gesteund in de productie van honing. Met het inkomen uit de honingverkoop verbeteren ze hun leefomstandigheden en bekostigen zij het onderwijs voor hun kinderen. Narok County, Kursas Village, Kenia.

Twee grote veranderingen brachten Melania de afgelopen jaren in woelige wateren. Ten eerste het vergrijzen en wegvallen van de lokale achterban, de basisgroepen en de Katholieke Vrouwen Gildes (KVG’s). En ten tweede de snelle veranderingen op vlak van online communicatie. Die zijn amper bij te benen.

 

“We doen wat we altijd deden uit lotsverbondenheid van vrouwen onder elkaar.”

 

Na de Tweede Wereldoorlog groeide Melania best hard. Vrouwengroepen in verscheidene steden werden actief en ons werkgebied breidde zich uit van Nederlands-Indië naar landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De emancipatie en maatschappelijke ontwikkeling van Nederlandse (huis)vrouwen in de jaren ’70 heeft dit versterkt. Solidariteit, wereldvrede, oorlog en honger de wereld uit, het waren stuk voor stuk persoonlijke idealen die handen en voeten kregen in activiteiten binnen de Melania-groepen en KVG’s.

Cordaid

Eind jaren ’90 verbonden Melania en Cordaid zich met elkaar. De toenmalige voorzitter van Melania zat in de Raad van Bestuur van Cordaid. Hoewel Melania, in de ogen van Cordaid, miniprojecten deed, gaf de samenwerking Cordaid een goed beeld van wat er in ontwikkelingslanden leefde onder vrouwen. Melania draaide mee in het Grants-programma waarmee Cordaid diverse hulporganisaties steunde en huurde kantoorruimte in het kantoor van Cordaid. De kantoorruimte werd fysiek benut als secretariaat voor de vele groepen en KVG’s.

Vrouwen die hun waar verkopen op deze markt in een achtergestelde wijk van de stad Sullana in Peru, kregen steun bij de aanschaf van apparatuur en bij hun winkelinrichting.

Melania koos er in deze tijd bewuste voor om af te wijken van de manier waarop gendergelijkheid bereikt wordt. De meeste organisaties richten hun projecten op zowel mannen als vrouwen. Melania behield haar oorspronkelijke focus op vrouwen vanuit de gedachte dat zij zelf het beste kunnen aangeven wat ze willen.

Smartphones

De tweede verandering binnen Melania betreft de communicatie. Vroeger ging alles nog per brief  – dozen vol met briefwisselingen van Melania staan er bij Katholiek Documentatie Centrum. Nu werken onze vrijwilligers in de Cloud. Het komt de transparantie ten goede en het versnelt ook de workflow. Maar niet iedere vrijwilliger kan het bijbenen.

 

“We kunnen online verder kijken dan ooit, maar we schuilen, uit lijfsbehoud, het liefst in onze eigen bubbel.”

 

De fysieke bezetting van het secretariaat ten kantore van Cordaid liep snel terug.  En kort voor de verhuizing van het Cordaid hoofdkantoor naar een nieuw gebouw een paar jaar terug, wordt de huur door Melania opgezegd.

Bubbel

Maar communicatie is niet alleen een technische ontwikkeling. Het is ook een beeldbepaler voor hoe we de wereld zien en beleven en hoe we onze eigen identiteit daaraan ontlenen. Internet heeft de wereld toegankelijker gemaakt. En het adagium ‘kennis is macht’ is eerder een achilleshiel geworden dan dat het een voorsprong oplevert. Want we kunnen online verder kijken dan ooit, maar we schuilen, uit lijfsbehoud, het liefst in onze eigen bubbel. In veel van die bubbels is ontwikkelingssamenwerking ‘ver van mijn bed’, ‘iets in landen met corrupte regimes’ of ‘niet duurzaam’.

Het Anatomiegebouw in Utrecht, waar Melania haar honderdjarig jubileum vierde op 10 oktober. Op de foto: de Braziliaans-Nederlandse Lourdes Villamil Saldeco die al meer dan 25 jaar voor Melania actief is. (Fotograaf: Tal Groenman).

Zeker, Melania profiteert van de smartphones voor direct contact in beeld en geluid. Maar de negatieve framing van ontwikkelingssamenwerking, en het feit dat we geen ‘grote speler’ zijn houdt haar uit het zicht van het brede publiek. Is het tekenend dat de landelijke media de persberichten over de jubileumbundel en het eeuwfeest hebben genegeerd?

Sportsponsorreizen

De nieuwste loot aan de stam wordt gevormd door sportsponsoractiviteiten. Zo is er het afgelopen jaar gebergwandeld voor het goede doel rond de Mont Blanc. En gaat er in januari gefietst worden in Rwanda. Tijdens deze reis zullen ook projecten bezocht worden.

Huidige positie

Tegenwoordig heeft Melania drie continentencommissies. Zij beoordelen aanvragen voor projecten en kennen startsubsidies toe. Ook de begeleiding en terugkoppeling van resultaten aan donoren en sponsors, doen zij. Daarnaast is er een fondsenwervingscommissie, op zoek naar geld voor de projecten, en een bestuur dat de lijnen kort houdt en de contacten persoonlijk en warm.

De doelgroep in Nederland is verschoven naar vrouwelijke ondernemers en leidinggevenden die zich herkennen in de veerkracht van vrouwen in ondernemersgroepen wereldwijd.

Voor en door sterke vrouwen

Melania is er dus gewoon nog. We doen wat we altijd deden uit lotsverbondenheid van vrouwen onder elkaar: voor en door sterke vrouwen.”

Marleen Cremers, Voorzitter Stichting Melania

 

Alle foto’s © Stichting Melania

Meer weten? Bezoek de website van Melania!