Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Noodhulp

Water voor meer weerbaarheid in Ethiopië

De vrijwilligers van Sam’s kledingactie steunen noodhulpprojecten van Cordaid met het inzamelen van kleding. Dankzij hun meest recente actie kan Cordaid duizenden Ethiopiërs helpen die het slachtoffer zijn van droogte en conflict.

Water Ethiopië
Ontheemden in een opvangkamp in Liben, Ethiopië. Beeld: Cate Turton / Department for International Development

In Liben, een onherbergzaam en afgelegen gebied in het zuidoosten van Ethiopië, heerst sinds 2016 een conflict tussen de mensen van Oromo-afkomst en Somalische gemeenschappen. Ruim 1 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de etnische spanningen en de regionale overheid is ineen gestort. De extreme en langdurige droogte, veroorzaakt door klimaatverandering, verergert de conflicten om het nog beschikbare land.

Een steeds droger klimaat

De bevolking in Liben bestaat voor en groot deel uit pastoralisten, een nomadisch volk dat voor het levensonderhoud afhankelijk is van vee.

In de huidige droogte is er al een tekort aan water ontstaan voor de families, laat staan voor hun koeien en kamelen. Als het vee sterft zijn er geen inkomsten. En geen inkomsten in een droog land met gewelddadige conflicten, betekent honger, ondervoeding, ziekte en sterfte.

Deze problemen maakt mensen in Liben erg kwetsbaar en het voedseltekort dreigt ernstig uit de hand te lopen voor meer dan een miljoen mensen.

De laatste maanden lijkt het gebied wat veiliger en veel ontheemden keren weer terug naar hun dorpen. Helaas treffen ze daar vaak niets meer aan de verschroeide aarde.

De aanpak van Cordaid

Cordaid werkt in Liben samen met partnerorganisatie RACIDA, de lokale overheid en verschillende vredesorganisaties om de spanningen in de regio te verminderen.

Om dat zo effectief mogelijk te doen, richt de samenwerking zich niet alleen op noodhulp, zoals de aanleg van watervoorzieningen, maar op een combinatie van belangrijke activiteiten, waartoe ook vredesopbouw en economische ontwikkeling behoren.

De waarde van water

Maar water is zonder meer cruciaal voor de bevolking in de strijd tegen droogte en conflicten. Tijdens gevechten zijn veel watervoorzieningen zwaar beschadigd geraakt. Andere bronnen zijn door het gebrek aan regen opgedroogd. Het water dát er nog is, is vaak vervuild en niet drinkbaar. Het gevolg: ziektes grijpen om zich heen. Daarom maakt toegang tot schoon water een belangrijk deel uit van deze humanitaire samenwerking. Schoon drinkwater dichtbij huis is immers van levensbelang.

Cordaid wil samen met RACIDA de mensen die terugkeren naar hun dorpen leren hoe ze zich voor kunnen bereiden op tijden van langdurige droogte, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorstaan.

We maken de bevolking minder afhankelijk van het klimaat door ondergrondse tanks, wateropslagplaatsen en dammen aan te leggen of waar nodig te herstellen. Als het regent, vangt zo’n tank genoeg water op maandenlang gebruik.

Denk ook aan het uitgraven van ‘vijvers’, enorme gaten in de grond, omheind door dammen, om bij het laatste grondwater te komen. Pastoralisten kunnen hier hun vee laten drinken.

Training van watercomités

Een watertank wordt beheerd door een lokaal watercomité. Voor 10 liter water, een volle jerrycan, betaalt de gebruiker 2 Birr (7 eurocent) aan het comité. De watercomités worden getraind in waterbeheer, hygiëne in en rondom de tank, onderhouden van de tappunten en het administreren van de verkoop van water. Met deze aanpak draagt de gemeenschap zelf verantwoordelijkheid voor het behoud en onderhoud van de watertanks.

Verder worden er waterzuiveringstabletten verstrekt aan gezinnen om het water uit de ondergrondse watertanks en de vijver veilig drinkbaar te maken. Na behandeling blijft het water 8 uur drinkbaar.
Ook ontvangen de gezinnen zeep en afwasmiddel om de persoonlijke hygiëne en die bij het koken te bevorderen.

In de dorpen krijgen mensen voorlichting over persoonlijke hygiëne in en om het huis, voor het vee en over schoon watergebruik.

Coronamaatregelen in Ethiopië

Al deze levensreddende werkzaamheden hebben helaas wel enige vertraging opgelopen door de coronapandemie. Ethiopië heeft, net als veel andere Afrikaanse landen, snel en moedig gereageerd op de coronacrisis, maar heeft te maken met beperkte financiële en personele middelen en weinig internationale steun.

Al voordat de pandemie toesloeg, kampte Ethiopië met grote problemen, zoals etnische conflicten en natuurrampen door klimaatverandering. Deze problemen belasten de ziekenhuizen zodanig dat zij bij een versnelling van de verspreiding van het virus naar verwachting niet voldoende zorg kunnen bieden.

In het project houdt Cordaid rekening met de instructies van de overheid. Hierdoor kunnen openbare bijeenkomsten van meer dan 4 personen niet plaatsvinden. Een belangrijk deel van de activiteiten bestaat uit vredesoverleg met de pastoralisten en de bouw van openbare projecten zoals ondergrondse watertanks, wateropslagplaatsen en dammen met een grote groep arbeidskrachten.

Cordaid en partners werken nu samen met het districtsbestuur om een aantal activiteiten die van groot belang zijn voor de gemeenschap, zoals watervoorzieningen, op verantwoorde wijze toch door te kunnen laten gaan. Zodra het weer mogelijk is, zullen alle werkzaamheden weer worden hervat.

Samen maken we het verschil!

Samen met de vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zorgt Cordaid ervoor dat de inwoners van Liben beter voorbereid zijn op de toenemende droge perioden en daarmee de kans op oplaaiende conflicten kunnen beperken.

Meer nieuws

Cordaid zeer bezorgd over uitholling grondrechten in Nederland

Activisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren morgen de A12 bij Den Haag. Ze eisen dat de Nederlandse overheid niet langer de fossiele sector met miljarden euro’s subsidieert. Cordaid staat pal achter de eis van deze …

Lees meer
Klimaat

Standpunt Cordaid over verbod vrouwelijk NGO-personeel in Afghanistan

In Afghanistan kunnen noodhulp en structurele projecten niet van elkaar gescheiden worden, en het werk van NGO’s kan niet worden uitgevoerd zonder de inzet van vrouwelijke humanitaire en ontwikkelingswerkers.

Lees meer
Cordaid Afghanistan
Kees Zevenbergen

Podcast: Cordaid directeur in gesprek over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

In de podcast ‘Toekomst Leiders’ spreekt Kees Zevenbergen, directeur van Cordaid, over leiderschap en de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer