Direct naar de inhoud

Gedragscode en integriteit

Cordaid zorgt voor een veilige werkplek voor alle medewerkers, waar geen plaats is voor machtsmisbruik, fraude, wangedrag of intimidatie. Wij eisen een respectvolle en waardige omgang met de mensen waarmee we samenwerken.

Als het gaat om integriteit en het gedrag van onze medewerkers en iedereen die de organisatie vertegenwoordigt, hanteren wij de hoogst mogelijke standaard. De bescherming en de veiligheid van kwetsbare mensen in moeilijke omstandigheden waarvoor Cordaid zich inzet, is daarbij het allerbelangrijkste. Daarom horen alle Cordaid-medewerkers zich te houden aan een gedragscode.

Het doel van ons integriteitsbeleid is het creëren van een werkomgeving die vrij is van intimidatie, fraude en (seksueel) wangedrag. Dit bereiken we door de bewustwording over integriteit te vergroten en een werksfeer te bevorderen waarin collega’s elkaar kunnen aanspreken op – en verantwoordelijk kunnen houden voor – grensoverschrijdend gedrag. Ook is het belangrijk dat mensen die toch het slachtoffer worden van wangedrag dat op een veilige manier kunnen melden.

Integriteitsmeldingen

Op onze internationale website lees je alles over onze gedragscodes, klachtenprocedure en documenten over hoe wij omgaan met integriteitskwesties.

Uitgelichte links

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.