Direct naar de inhoud

Betere toegang tot gegevens, apparatuur en leningen voor Rwandese boeren

Het is code rood voor veel boeren in Rwanda. Ze hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering en beheren vaak landbouw die sterk afhankelijk is van regenval. Vooral in het Kayonza district, in het oosten, is er veel droogte en dreigt voedselonzekerheid. Cordaid’s STARLIT programma ondersteunt boeren om langdurige rampen te weerstaan.

STARLIT (Strengthening Agricultural Resilience through Learning and Innovation) richt zich op 2.800 boeren in de maïswaardeketen in Rwanda en Kenia. Het project richt zich op drie onderdelen: het ondersteunen van kleine boeren met toegang tot digitale informatie, toegang tot mechanisatie en toegang tot financiering.

Toegang tot informatie

Een van de belangrijkste factoren die boeren belemmert om te reageren op klimaatverandering is simpelweg onvoldoende informatie. Gegevens zijn cruciaal voor het plannen van het werk op het land, zoals wanneer er geploegd, geplant en bemest moet worden.

We hebben veel geleerd, van veldvoorbereiding tot beheer na de oogst. Hierdoor zal mijn oogst zeker toenemen.

Daarom werkte STARLIT samen met de digitale onderneming VIAMO en ontwierp een training op afstand gericht op goede landbouwpraktijken om de productie van maïs te verbeteren.

“Met deze oude mobiele telefoon heb ik acht lessen gevolgd. Hier, in mijn eigen huis”, zegt Jean Baptiste Iyamuremye, lid van een boerencoöperatie in Kayonza. “Ik heb ook mijn buren uitgenodigd om aan de training deel te nemen. We hebben veel geleerd, van veldvoorbereiding tot beheer na de oogst. Hierdoor zal mijn oogst zeker toenemen.”

Jean Baptiste Iyamuremye (left). Image: STARLIT/Cordaid

De training op afstand was gericht op 1.700 boeren die in het bezit waren van een telefoon, maar bereikte effectief 2.623 mensen. Deelnemers gebruikten vaak hun luidsprekers en volgden de cursussen samen met hun buren.

Toegang tot apparatuur

Door de lange droge periodes in de regio hebben de boeren toegang nodig tot irrigatietechnologie van hoge kwaliteit. STARLIT leverde 46 irrigatiesystemen en werkte samen met leveranciers van apparatuur om demonstraties te organiseren om mensen bewust te maken van het belang van irrigatie en hoe droogte onder controle te houden.

“Vorig seizoen was verschrikkelijk. We hebben onze gewassen geplant, maar konden niet oogsten. Er was geen regen”, zegt Claude Twagiramungu, de voorzitter van een coöperatie in Rwimishinya Village. “Dit seizoen kregen we twee irrigatiesystemen voor onze twee hectare. We zijn begonnen met irrigeren en nu maken we ons minder zorgen, zelfs als het niet regent.”

Als alles goed gaat, richt ik mijn eigen bedrijf op, breid ik mijn bedrijf uit en neem ik andere jonge mensen in dienst.

Hoewel de boeren tevreden zijn met hun nieuwe apparatuur, bleef het gebrek aan onderhoudsdiensten in het gebied een grote uitdaging. Apparatuur werd vaak maar kort gebruikt, ging daarna kapot en werd achtergelaten.

STARLIT heeft 20 jongeren opgeleid in het onderhoud van landbouwmachines, waarvan 40% vrouwen, om ervoor te zorgen dat boeren toegang hebben tot onderhoudsdiensten en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren voor jongeren op het platteland.

Delphine Ikuzwe, een van de onderhoudsdienstverleners, zegt onder de indruk te zijn van de innovatieve aanpak: “Ik wist niet van de mogelijkheden in de landbouwsector. Op deze manier ondersteun ik boeren door hun kapotte apparatuur te repareren en verdien ik genoeg om in mijn levensonderhoud te voorzien. Ik doe mijn best en hoop meer klanten te krijgen. Als alles goed gaat, richt ik mijn eigen bedrijf op, breid ik mijn bedrijf uit en neem ik andere jonge mensen in dienst.”

Maintenance service provider Delphine Ikuzwe (right). Image: STARLIT/Cordaid

Toegang tot financiering

Oplossingen gericht op kleine boeren hebben meer kans van slagen als ze gecombineerd worden met toegang tot financiering. STARLIT ondersteunde een microfinancieringsinstelling bij het ontwikkelen van op maat gemaakte financiële producten die aansluiten bij de behoeften van boeren.

Het project leidde ook financiële instellingen op in risicobeheer en introduceerde de Agricultural Credit Assessment Tool (A-CAT). Met dit instrument schat de leningverstrekker het verwachte leenbedrag dat nodig is om inputs en andere kosten te financieren, evenals het verwachte inkomen uit landbouwactiviteiten. Microfinancieringsinstellingen kunnen nu bepalen wat het ideale leenbedrag voor een boer is en of het voor hem haalbaar is om het terug te betalen.

Via het STARLIT-programma hebben 1.176 boeren, waarvan 48% vrouwen, een lening gekregen. Het project blijft technische ondersteuning bieden aan twaalf spaar- en kredietcoöperaties en vier microfinancieringsinstellingen.

Starlit wordt gefinancierd door het Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD).

DIT PROJECT IS AFGEROND

Maar Cordaid blijft zich inzetten voor voedsel en inkomen met projecten in de meest fragiele gebieden in de wereld. Help je mee?

Lees meer over ons werk

Spring over slider met 3 berichten
  • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

    Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

  • : Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

    Samen met ruim twintig organisaties is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt.

  • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

    Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.