Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Een veilige geboorte en een eerlijke kans voor ieder kind

In de armste landen ter wereld werkt Cordaid aan betere zorg voor moeders en kinderen. Dankzij essentiële gezondheidszorg kunnen meer kinderen een goede start maken. Zo krijgen zij een eerlijke kans om gezond op te groeien.

In Nederland vinden we het hartstikke gewoon: goede gezondheidszorg voor onze kinderen. En dat begint al in het eerste levensjaar. De verloskundige zorgt voor een veilige geboorte. Medewerkers van het consultatiebureau kijken of het kind goed groeit en gezond is en de meeste kinderen krijgen vaccinaties, zodat ze hun leven lang zijn beschermd tegen levensbedreigende ziektes, zoals mazelen en difterie.

  • Veilige geboorte

    We zorgen ervoor dat meer moeders op tijd naar een kliniek kunnen komen om daar te bevallen, onder begeleiding van goed opgeleid medisch personeel.

  • Groeimonitoring

    We stimuleren moeders om regelmatig op controle te komen in het eerste levensjaar van het kind.

  • Basisvaccinaties

    We zorgen ervoor dat meer ouders hun kinderen laten vaccineren tegen veelvoorkomende, levensbedreigende ziektes.

Maar deze basiszorg voor kinderen is lang niet overal zo vanzelfsprekend. Want hoewel de babysterfte meer dan gehalveerd is in de laatste 30 jaar, sterven wereldwijd elke dag nog meer dan 10.000 kinderen voor hun eerste verjaardag. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden met eenvoudige medische zorg: een veilige geboorte, groeimonitoring en vaccinaties.

Complicaties bij geboortes

In de afgelegen en fragiele gebieden waar Cordaid werkt, zoals in Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Ethiopië, is er nauwelijks sprake van dit type gezondheidszorg.

Vooral op het platteland ligt de dichtstbijzijnde kliniek vaak tientallen kilometers verderop. Voor zwangere vrouwen is het daardoor bijna onmogelijk om naar zwangerschapscontroles te gaan, om zo eventuele complicaties tijdig te kunnen signaleren.

Veel vrouwen bevallen dan thuis, zonder begeleiding van een opgeleide verloskundige. Door het gebrek aan zorg sterven schrikbarend veel kinderen binnen de eerste 28 dagen na de geboorte. Vaak komt dit door een te laag geboortegewicht als gevolg van een slechte gezondheid en voedingstekort van de moeder. Maar ook infecties veroorzaakt onhygiënische omstandigheden tijdens de bevalling en complicaties bij geboorte hebben regelmatig fatale gevolgen.

Gebrek aan basisvaccinaties

Ouders weten vaak nog niet hoe belangrijk vaccinaties werkelijk zijn voor hun kinderen. En dat je terug moet komen voor herhaalvaccinaties. In 2019 kregen ongeveer 14 miljoen kinderen onder de leeftijd van 1 jaar geen basisvaccins, zoals mazelen, tuberculose, difterie, pneumokokken. Zij hebben daardoor een grotere kans om hier onnodig aan te overlijden.

Ondervoeding

Ook weet niet iedereen hoe belangrijk het is om de groei van kinderen te laten bijhouden. Door een regelmatige groeimonitoring, kun je snel achterhalen of een kind ondervoed is.

Daarnaast is er vaak ook een gebrek aan kennis over het geven van de juiste, gezonde voeding. Veel kinderen krijgen niet genoeg of te eenzijdig voedsel binnen om gezond op te kunnen groeien.

Daarom komt Cordaid in actie voor goede gezondheidszorg voor kinderen in de armste gebieden ter wereld. Zodat meer kinderen hun eerste levensjaar halen en een eerlijke kans krijgen om gezond op te groeien.

Veilige geboorte

De geboorte is het gevaarlijkste moment in een mensenleven. In 2019 vond 47% van de kindersterfte al plaats in de eerste maand na geboorte, waarbij ongeveer een derde stierf op de dag van de geboorte en bijna driekwart in de eerste week.

In landen als Burundi, de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ethiopië en Liberia starten we al vóór de geboorte met goede begeleiding en medische zorg aan zwangere vrouwen.

Met zwangerschapscontroles proberen we eventuele complicaties tijdig te ontdekken en te behandelen. En we zorgen dat meer moeders op tijd naar een kliniek kunnen komen om daar te bevallen, onder begeleiding van goed opgeleid medisch personeel. Zo is de kans voor een baby om de eerste maand te overleven veel groter.

Een gezonde dochter voor Nadège uit Burundi

Veilige geboorte
“Mijn eerste baby overleed in mijn buik. Waarschijnlijk was het al een tijdje dood toen ik het ontdekte, maar dat wist ik niet. Ook toen ging ik niet naar zwangerschapscontrole in de kliniek. Ik had gewoon geen idee wat mij te wachten stond. Toen de weeën begonnen, baarde ik een dood kindje. Ik was ontzettend verdrietig. Waarom de baby doodging, snapte ik ook niet. Al gauw werd ik opnieuw zwanger. Op de uitgerekende datum ging ik naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Ik wilde zo graag dat dit kindje zou blijven leven. De weeën duurden ontzettend lang en stopten toen ineens. Ik begreep niet wat er gebeurde en was bang dat het weer mis zou gaan. Dankzij een keizersnede kreeg ik een gezond kindje. Thuis hadden we het beiden waarschijnlijk niet overleefd.”

Groeimonitoring

Cordaid zorgt ook voor goede nazorg. We stimuleren moeders bijvoorbeeld om regelmatig op controle te komen in het eerste levensjaar van het kind. Tijdens de controle worden de baby’s gemeten en gewogen om zo de groei goed in de gaten gehouden.

In Afrika heeft 38% van de kinderen onder de 5 jaar namelijk een ernstige groeiachterstand door te weinig of slechte voeding. Zo kunnen we ondervoeding vroegtijdig signaleren en indien nodig vitamine A of bijvoeding toedienen.

Tijdens deze controles krijgen moeders ook voorlichting over (borst)voeding, hoe ze malaria kunnen voorkomen en adviezen voor betere hygiëne.

Basisvaccinaties

We zorgen ervoor dat meer ouders hun kinderen laten vaccineren tegen veelvoorkomende, levensbedreigende ziektes. Met deze basisvaccinaties zijn kinderen beschermd tegen relatief eenvoudige aandoeningen als hepatitis-B, difterie, kinkhoest, tuberculose, mazelen en diarree.

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Kinderen die kort na hun geboorte deze basiszorg krijgen, hebben meer kans om hun eerste verjaardag te halen en gezond op te groeien. Wist je dat we zo niet alleen de kindersterfte verlagen maar ook armoede bestrijden? Een kind dat gezond opgroeit, kan ook naar school en later werken aan een betere toekomst.

Help mee aan betere zorg voor moeder en kinderen
Doneer nu

Meer projecten

Bestrijding van AIDS en tuberculose in de Democratische Republiek Congo

Met de steun van het Global Fund geeft Cordaid behandelingen aan mensen met hiv en tuberculose in de Democratische Republiek Congo (DRC). Met lokale partners runnen we gemeenschapscentra om de toegang tot gezondheidszorg en informatie te verbeteren.

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo

Duurzaam maandverband maakt het verschil in Bangladesh

Met milieuvriendelijk, herbruikbaar en goedkoop maandverband en door ongesteldheid uit de taboesfeer te halen, bestrijdt Cordaid menstruatiearmoede in Bangladesh.

Lees meer
Gezondheidszorg Bangladesh
Baarmoederhalskanker

De strijd tegen baarmoederhalskanker in Burundi

Baarmoederhalskanker is mondiaal een groeiend probleem voor de volksgezondheid. Zo ook in Burundi, één van de armste en meest fragiele landen ter wereld.

Lees meer
Gezondheidszorg Burundi