Direct naar de inhoud

Een veilige geboorte en een eerlijke kans voor ieder kind

In de armste landen ter wereld werkt Cordaid aan betere zorg voor moeders en kinderen. Dankzij essentiële gezondheidszorg kunnen meer kinderen een goede start maken. Zo krijgen zij een eerlijke kans om gezond op te groeien.

In Nederland vinden we het hartstikke gewoon: goede gezondheidszorg voor onze kinderen. En dat begint al in het eerste levensjaar. De verloskundige zorgt voor een veilige geboorte. Medewerkers van het consultatiebureau kijken of het kind goed groeit en gezond is en de meeste kinderen krijgen vaccinaties, zodat ze hun leven lang zijn beschermd tegen levensbedreigende ziektes, zoals mazelen en difterie.

Maar deze basiszorg voor kinderen is lang niet overal zo vanzelfsprekend. Want hoewel de babysterfte meer dan gehalveerd is in de laatste 30 jaar, sterven wereldwijd elke dag nog meer dan 10.000 kinderen voor hun eerste verjaardag. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden met eenvoudige medische zorg: een veilige geboorte, groeimonitoring en vaccinaties.

Complicaties bij geboortes

In de afgelegen en fragiele gebieden waar Cordaid werkt, zoals in Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Ethiopië, is er nauwelijks sprake van dit type gezondheidszorg.

Vooral op het platteland ligt de dichtstbijzijnde kliniek vaak tientallen kilometers verderop. Voor zwangere vrouwen is het daardoor bijna onmogelijk om naar zwangerschapscontroles te gaan, om zo eventuele complicaties tijdig te kunnen signaleren.

Veel vrouwen bevallen dan thuis, zonder begeleiding van een opgeleide verloskundige. Door het gebrek aan zorg sterven schrikbarend veel kinderen binnen de eerste 28 dagen na de geboorte. Vaak komt dit door een te laag geboortegewicht als gevolg van een slechte gezondheid en voedingstekort van de moeder. Maar ook infecties veroorzaakt onhygiënische omstandigheden tijdens de bevalling en complicaties bij geboorte hebben regelmatig fatale gevolgen.

Gebrek aan basisvaccinaties

Ouders weten vaak nog niet hoe belangrijk vaccinaties werkelijk zijn voor hun kinderen. En dat je terug moet komen voor herhaalvaccinaties. In 2019 kregen ongeveer 14 miljoen kinderen onder de leeftijd van 1 jaar geen basisvaccins, zoals mazelen, tuberculose, difterie, pneumokokken. Zij hebben daardoor een grotere kans om hier onnodig aan te overlijden.

Ondervoeding

Ook weet niet iedereen hoe belangrijk het is om de groei van kinderen te laten bijhouden. Door een regelmatige groeimonitoring, kun je snel achterhalen of een kind ondervoed is.

Daarnaast is er vaak ook een gebrek aan kennis over het geven van de juiste, gezonde voeding. Veel kinderen krijgen niet genoeg of te eenzijdig voedsel binnen om gezond op te kunnen groeien.

Daarom komt Cordaid in actie voor goede gezondheidszorg voor kinderen in de armste gebieden ter wereld. Zodat meer kinderen hun eerste levensjaar halen en een eerlijke kans krijgen om gezond op te groeien.

Veilige geboorte

De geboorte is het gevaarlijkste moment in een mensenleven. In 2019 vond 47% van de kindersterfte al plaats in de eerste maand na geboorte, waarbij ongeveer een derde stierf op de dag van de geboorte en bijna driekwart in de eerste week.

In landen als Burundi, de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ethiopië en Liberia starten we al vóór de geboorte met goede begeleiding en medische zorg aan zwangere vrouwen.

Met zwangerschapscontroles proberen we eventuele complicaties tijdig te ontdekken en te behandelen. En we zorgen dat meer moeders op tijd naar een kliniek kunnen komen om daar te bevallen, onder begeleiding van goed opgeleid medisch personeel. Zo is de kans voor een baby om de eerste maand te overleven veel groter.

“Mijn eerste baby overleed in mijn buik. Waarschijnlijk was het al een tijdje dood toen ik het ontdekte, maar dat wist ik niet. Ook toen ging ik niet naar zwangerschapscontrole in de kliniek. Ik had gewoon geen idee wat mij te wachten stond. Toen de weeën begonnen, baarde ik een dood kindje. Ik was ontzettend verdrietig. Waarom de baby doodging, snapte ik ook niet. Al gauw werd ik opnieuw zwanger. Op de uitgerekende datum ging ik naar het ziekenhuis om daar te bevallen. Ik wilde zo graag dat dit kindje zou blijven leven. De weeën duurden ontzettend lang en stopten toen ineens. Ik begreep niet wat er gebeurde en was bang dat het weer mis zou gaan. Dankzij een keizersnede kreeg ik een gezond kindje. Thuis hadden we het beiden waarschijnlijk niet overleefd.”

Groeimonitoring

Cordaid zorgt ook voor goede nazorg. We stimuleren moeders bijvoorbeeld om regelmatig op controle te komen in het eerste levensjaar van het kind. Tijdens de controle worden de baby’s gemeten en gewogen om zo de groei goed in de gaten gehouden.

In Afrika heeft 38% van de kinderen onder de 5 jaar namelijk een ernstige groeiachterstand door te weinig of slechte voeding. Zo kunnen we ondervoeding vroegtijdig signaleren en indien nodig vitamine A of bijvoeding toedienen.

Tijdens deze controles krijgen moeders ook voorlichting over (borst)voeding, hoe ze malaria kunnen voorkomen en adviezen voor betere hygiëne.

Basisvaccinaties

We zorgen ervoor dat meer ouders hun kinderen laten vaccineren tegen veelvoorkomende, levensbedreigende ziektes. Met deze basisvaccinaties zijn kinderen beschermd tegen relatief eenvoudige aandoeningen als hepatitis-B, difterie, kinkhoest, tuberculose, mazelen en diarree.

Op Youtube bekijken opent in een nieuw tabblad

Kinderen die kort na hun geboorte deze basiszorg krijgen, hebben meer kans om hun eerste verjaardag te halen en gezond op te groeien. Wist je dat we zo niet alleen de kindersterfte verlagen maar ook armoede bestrijden? Een kind dat gezond opgroeit, kan ook naar school en later werken aan een betere toekomst.

STEUN DE PROJECTEN VAN CORDAID

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

LEES MEER OVER ONS WERK

Spring over slider met 3 berichten
  • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

    Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

  • : Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

    Samen met ruim twintig organisaties is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt.

  • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

    Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.