Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Hulp voor Mosul
Noodhulp

Hulp voor ontheemden in Irak

Een alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties (Dutch Relief Alliance) is begonnen met een grootscheepse hulpactie voor 170.000 burgers in Irak die het slachtoffer zijn van aanhoudend geweld in en rondom Mosul. Ontheemde gezinnen en mensen die terugkeren naar gebieden die op IS zijn heroverd, krijgen bescherming, medische noodhulp, toegang tot veilig water en schone toiletten.

Steun voor de kwetsbaarsten

De hulpoperatie is de derde fase in de zogenaamde Joint Response, een gezamenlijke operatie uitgevoerd door twaalf Nederlandse humanitaire organisaties. Een half jaar lang, tot het einde van 2017, redden zij levens, komen kwetsbare vrouwen, kinderen en mannen te hulp en helpen lokale gemeenschappen weer op te krabbelen. Cordaid leidt deze gezamenlijke hulpactie, die wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“De situatie in Noord-Irak verandert met de dag en is onberekenbaar. Elke dag zie je nieuwe slachtoffers en nieuwe noden.”

Ignacio Arteche, noodhulpcoördinator Cordaid

North Iraq Joint Response 2

Deze gezamenlijke noodhulpactie is een voortzetting van de samenwerking in Irak die in oktober 2015 begon onder de naam North Iraq Joint Response 2. Deze hulpactie heeft 392.334 oorlogsslachtoffers bereikt.

 • 392.334 mensen in totaal geholpen met de North Iraq Joint Response 2
 • 75,975 mensen kregen onderdak
 • 153.491 mensen geholpen met water en sanitair
 • 76.906 mensen geholpen met veiligheid
 • 32.650 mensen kregen gezondheidszorg
 • 58.307 mensen ontvingen voedselhulp

Kijk hier naar een video over de resultaten van de North Iraq Joint Response 2:

Focus op Mosul en Hawiga

Dit keer is de hulp van de Dutch Relief Alliance specifiek gericht op burgers die het geweld in Mosul en het district Hawiga proberen te ontvluchten. In de laatste maanden van 2016 nam het aantal luchtaanvallen op Hawiga sterk toe, als onderdeel van de militaire operatie om IS te verdrijven uit de regio. Naar schatting ontvluchtten 50.000 mensen het gebied. Velen van hen zijn nu ondergebracht in kampen voor ontheemden in Kirkuk.

De slag om Mosul, die in oktober 2016 begon, heeft meer dan 200.000 mensen op de vlucht doen slaan.

“We kijken constant hoe en waar we het leed van mensen het beste kunnen verlichten.”

Ignacio Arteche, noodhulpcoördinator Cordaid

Expertise combineren en snel inspringen

De Dutch Relief Alliance verleent levensreddende hulp aan mensen die de militaire vijandelijkheden ontvluchten, aan families die terugkeren naar bevrijde gebieden, maar ook aan gemeenschappen die ontheemde gezinnen opvangen en zelf ook getroffen zijn door de oorlog.

Ignacio Arteche, noodhulpcoördinator van Cordaid en coördinator van de DRA in Irak: “De situatie in Noord-Irak verandert met de dag en is onberekenbaar. Elke dag zie je nieuwe slachtoffers en nieuwe noden.”

“Binnen de Dutch Relief Alliance heeft iedere organisatie specifieke humanitaire expertise: gezondheidszorg, psychosociale hulp, toegang tot drinkwater, noodhulp voor kinderen en andere terreinen. Die combinatie en onze geografische spreiding  – we werken niet op een kluitje – maakt dat we snel kunnen inspringen op een breed scala aan humanitaire noden. We kijken constant hoe en waar we het leed van mensen het beste kunnen verlichten.”

Tot eind dit jaar verstrekt de Dutch Relief Alliance onder andere de volgende hulp in Irak:

Gezondheidszorg

 • spoedeisende hulp, met inbegrip van traumazorg dichtbij de frontlinie;
 • basisgezondheidszorg voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;
 • inentingen voor kinderen;
 • het versterken van bestaande medische voorzieningen in de conflictgebieden;
 • verstrekken van geneesmiddelen en medische apparatuur.

Bescherming

 • psychosociale eerste hulp; begeleiding van slachtoffers van gendergerelateerd geweld;
 • zorgen dat kwetsbare meisjes en jongens, met name alleenstaande minderjarigen, snel en adequaat worden opgevangen en begeleid;
 • mensen die op de vlucht zijn helpen bij registratieprocedures en het vinden van een veilig heenkomen.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne

 • zorgen voor schoon drinkwater, noodlatrines, douches, watertanks en toiletspullen;
 • beschadigde waterinfrastructuur herstellen;
 • noodsystemen aanleggen voor het ophalen en verwerken van afval.

De Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van humanitaire crises. Het is een samenwerkingsverband tussen 14 Nederlandse NGO’s en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In Irak voeren de volgende NGO’s de noodhulpactiviteiten uit: Care Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Tearfund NL, Terre des Hommes, War Child, World Vision, ZOA.


Steun de slachtoffers van de oorlog in Irak

Doneer nu

Noodhulp projecten

Hulp Centraal-Afrikaanse Republiek
Noodhulp Centraal-Afrikaanse Republiek

Hulp voor ontheemden in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Een voortslepend conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft al duizenden levens geëist en honderdduizenden mensen op de vlucht gejaagd. Cordaid zorgt ervoor dat de noodlijdende bevolking toegang krijgt tot basisvoorzieningen als water, voedsel, gezondheidszorg en…

schoon water
Noodhulp

Schoon water voor iedereen

Vind jij ook dat ieder mens toegang moet hebben tot schoon water? Maar liefts 844 miljoen mensen wereldwijd hebben dat niet. Daarom heeft Cordaid veel waterprojecten in gebieden die worden geteisterd door droogte, armoede of…

Alle projecten over noodhulp