Direct naar de inhoud

Noodhulp en wederopbouw in Beiroet

Samen met de andere Nederlandse hulporganisaties achter Giro555 heeft Cordaid al veel bereikt in Beiroet. Maar de slachtoffers van de enorme explosie die op 4 augustus 2020 een groot deel van de stad heeft weggevaagd, hebben onze steun nog hard nodig.

Cordaid werkt in Beiroet samen met partnerorganisatie Caritas Libanon. Direct na de ramp ware zij ter plekke om slachtoffers op te vangen, voedsel en water te geven en van de nodige medicatie te voorzien.

Als snel gingen de vrijwilligers ook aan de slag met het ruimen van puin en herstelwerkzaamheden. Daarnaast bieden zij ook zorg bij het verwerken van het trauma dat een ramp van deze omvang bij veel mensen veroorzaakt.

Voedselhulp door vrijwilligers van Caritas Lebanon, de lokale partner van Cordaid in Beiroet. Beeld: Caritas Lebanon.

Ondanks als deze goede werkzaamheden, die we kunnen uitvoeren dankzij de gulle donaties van het Nederlandse volk, is er de komende tijd nog veel te doen in de Libanese hoofdstad.

Duizenden mensen raakten gewond en bijna 200 inwoners overleefden de ramp niet. Honderdduizenden mensen hadden schade aan hun huis of bedrijf en velen raakten in één klap dakloos. De chaos en ravage na de explosie waren nauwelijks te overzien.

De vraag naar voedsel is op dit moment nog steeds groot. Dit komt mede door de economische crisis in Libanon.

Naast de donaties aan Giro555 krijgt een aantal Nederlandse organisaties ook geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp te verlenen in Beiroet. De organisaties verenigen zich in de Dutch Relief Alliance en voeren allerlei hulpactiviteiten uit.

De DRA installeerde watertanks en deelde meer dan 1.200 voedselpakketten uit. De vraag naar voedsel is op dit moment nog steeds groot. Dit komt mede door de economische crisis in Libanon. Voor ongeveer 200 mensen wordt daarom dagelijks een warme maaltijd bereid.

Een lijst van berichten

 • 7254

  mensen ontvingen voedsel voor twee maanden

 • 1144

  hygiëne pakketen uitgedeeld

 • 1113

  mensen kregen psychische zorg

 • 1384

  kinderen bereikt met onderwijs

 • 478

  huizen hersteld

Huizen repareren

Een belangrijk onderdeel van de noodhulp van de DRA is het repareren van de huizen. Na een zorgvuldige voorbereidingsfase is dit onlangs gestart en zijn er in totaal 478 huizen hersteld, voor 1576 mensen.

Naast het voorzien in een materiële behoefte is er ook aandacht voor de psychische schade die mensen hebben opgelopen.

Het is noodzakelijk om hier voortvarend mee door te gaan, vanwege de kou in de winter, maar ook voor de veiligheid van vrouwen en kinderen is een huis, met deuren en ramen die dicht kunnen, erg belangrijk.

Veel winkels zijn flink beschadigd door de explosie. Daarom hebben ondernemers een financiële bijdrage gekregen en bij veel van hen is de schade inmiddels hersteld. Het doel is om het eigen bedrijf weer te laten draaien, zodat ondernemers zelf kunnen zorgen voor hun inkomen.

Hulpverleners koken een maaltijd. Beeld: Ans Boersma/Straffe Koffie Media.

Psychosociale steun

Naast het voorzien in een materiële behoefte is er ook aandacht voor de psychische schade die mensen hebben opgelopen. Inwoners zijn enorm getraumatiseerd door de ontploffing en de ravage daarna. Veel mensen zijn hun gevoel van veiligheid kwijt. Psychosociale hulpverleners hebben inmiddels traumabegeleiding aan kinderen en volwassenen verleend.

Hygiëne

Het aantal coronabesmettingen in Libanon is er zorgwekkend. Bij de gezamenlijk noodhulp van de DRA speelt voorlichting over hygiëne in relatie tot het voorkomen van verspreiding van corona dan ook een grote rol.

Vrijwilligers verspreiden boodschappen over het belang van handen wassen, het gebruik van mondkapjes en het houden van afstand om een besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ruim 7.000 inwoners zijn inmiddels bereikt. De interesse is groot en er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarnaast zijn er materialen uitgedeeld die van belang zijn voor een goede hygiëne, zoals bijvoorbeeld zeep.

DIT PROJECT IS AFGEROND

Maar Cordaid blijft zich inzetten voor noodhulp projecten in de meest fragiele gebieden in de wereld. Help je mee?

LEES MEER OVER ONS WERK

Spring over slider met 3 berichten
 • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

  Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

 • : Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

  Samen met ruim twintig organisaties is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt.

 • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

  Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.