Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Copernikkel
Cordaid in Nederland

Samen werken aan de toekomst met Copernikkel

Ook in ons land is armoede en leven mensen geïsoleerd, vaak zonder perspectief op werk. Cordaid draagt bij aan oplossingen, zoals in de problematische wijk Boschveld in Den Bosch, waar ruim 3.000 mensen wonen.

In Den Bosch ondersteunden we de oprichting van de coöperatie Copernikkel. Bewoners van de wijk leren hier via activiteiten van elkaar, ze maken elkaar sterker en verdienen geld.

Boschveld Wereldkeuken

De vrouwelijke koks van de Boschveld Wereldkeuken komen uit landen als Marokko, Turkije, Somalië, Congo, Vietnam, Koerdistan en Nederland en verzorgen hapjes tot hele maaltijden uit de internationale keuken. Voor een redelijke prijs. En in de Fietswerkplaats Boschveld Werkt repareren bewoners, geholpen door anderen, hun eigen fiets. Maar er worden ook fietsen opgeknapt en beschikbaar gesteld aan vluchtelingen die wonen in het nabijgelegen asielzoekerscentrum.

Via de coöperatie komt er langzaam maar zeker een wijkeconomie op gang. De inkomsten uit de activiteiten zijn voor de bewoners een welkome financiële aanvulling. En natuurlijk hopen ze dat het een springplank is naar een echte betaalde baan.

Cordaid in Nederland heeft inmiddels al 23 coöperaties geholpen bij de opstart. Komend jaar willen we nog 7 nieuwe initiatieven begeleiden. Samen met u kunnen we probleemwijken een positieve duw in de juiste richting geven en de bewoners van deze wijken helpen.

Projecten in Nederland

Cordaid Kerstfonds
Cordaid in Nederland Nederland

Strijden tegen armoede in Nederland

Cordaid ondersteunt verschillende organisaties die een hand uitsteken naar mensen in Nederland die het moeilijk hebben, zoals Netwerk DAK, de koepelorganisatie van inloophuizen.

Cordaid in Nederland Nederland

Nieuwe sociale coöperatie in Amersfoort

Je zit vol en energie en barst van het talent, maar om wat voor een reden dan ook lukt het maar niet om aan een baan te komen. In Amersfoort hoeft dat geen probleem meer…

Mooie Boel 050
Cordaid in Nederland Nederland

Een nieuw begin dankzij Mooie Boel 050

Met de steun van Cordaid heeft een groep Groningse vrouwen in juni 2016 de deuren geopend van de sociale coöperatie Mooie Boel 050.

Alle projecten