Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
schoon water
Noodhulp

Schoon water voor iedereen

Jij en ik zijn in 15 stappen bij de kraan en verbruiken per dag zo’n 120 liter water. Maar 844 miljoen mensen wereldwijd hebben helemaal geen toegang tot schoon water. En iedere 90 seconden sterft er ergens een kind door het drinken van vervuild water.

Waterprojecten van Cordaid

Omdat toegang tot schoon water één van de belangrijkste mensenrechten is, voert Cordaid wereldwijd tientallen waterprojecten uit. Door watervoorzieningen aan te leggen, wateropslagplaatsen te bouwen en waar nodig water met trucks te transporteren, kunnen we duizenden levens redden.

Zonder schoon water geen leven

Mensen kunnen om de meest uiteenlopende redenen in een levensbedreigende situatie terecht komen omdat de toegang tot water wegvalt.

Foto: Christof Krackhardt / APDA

In het noorden van Ethiopië is het door klimaatverandering al jaren extreem droog. Cordaid biedt hulp in de zwaar getroffen regio Afar. Onder andere door het transporteren van water via watertrucks.

Ook conflicten, zoals die in Zuid-Soedan, dwingen mensen om huis en haard te verlaten, waardoor ze in gebieden terecht komen zonder watervoorziening.

Foto: Paul Borsboom

In het noorden van Zuid-Soedan zijn sinds de start van de burgeroorlog in december 2013, 9.000 vluchtelingen gestrand, op de vlucht voor het geweld. Cordaid verstrekt daar voedsel, keukenspullen, bouwmaterialen voor hutten en bouwt waterpompen.

En dan zijn er ook nog natuurrampen, zoals de aardbeving in Nepal, waardoor de infrastructuur en dus ook de watertoevoer wordt vernietigd.

Foto: Cordaid Nepal

Na de aardbeving heeft Cordaid speciale watertanks gebouwd die tegen een behoorlijke stoot kunnen. Mocht er een nieuwe aardbeving plaatsvinden, blijft dit gebied in de regio Rasuwa voorzien van water.

  • 844 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater
  • 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen om aan water te komen
  • Iedere 90 seconden sterft er een kind door het drinken van vervuild water

Water voor Ethiopië

Het noorden van Ethiopië is een goed voorbeeld van een gebied waar het al jaren extreem droog is. Daardoor is er te weinig water beschikbaar. Voor de bevolking maar ook voor hun vee en alle andere dieren.

Het water dát er is, is vaak vervuild en niet drinkbaar. Gevolg: ziektes grijpen om zich heen. Miljoenen mensen in Ethiopië hebben dringend schoon drinkwater nodig.

Onze noodhulp aan de inwoners van de droogste gebieden in Ethiopië bestaat onder andere uit:

  • Watertransporten: tankwagens vol drinkwater rijden naar gebieden waar de bevolking geen drinkwater meer heeft.
  • Aanleg van wateropslagplaatsen: voor zowel mensen als dieren. Denk aan het  uitgraven van ‘vijvers’, enorme gaten in de grond omheind door dammen om bij het laatste grondwater te komen.
  • Waterzuivering: waterzuiveringstabletten om het water uit de ‘vijver’ drinkbaar te maken. Na behandeling blijft het water 8 uur drinkbaar.
  • Behandeling van ondervoede kinderen en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen: iedere maand worden kinderen onder de 5 jaar en zwangere en net bevallen vrouwen gecontroleerd. Ernstig ondervoede kinderen en vrouwen krijgen extra voeding of medicijnen toegediend.
  • Voorlichting: op het gebied van hygiëne.
schoon water

Succesvolle campagne

Samen met RTL Boulevard voerde Cordaid in het najaar van 2017 een sms-campagne voor schoon water. Binnen een week zijn er bijna 142.000 sms’jes binnengekomen. RTL Boulevard-reporter Marieke Elsinga reisde naar Ethiopië en werd getuige van de schrijnende situatie: "Door de klimaatverandering is er in dit deel van Ethiopië veel te weinig water beschikbaar voor mensen. Wat ik hier heb gezien, vergeet ik nooit meer."

Kijk ook naar dit fotoalbum met beelden uit de verschillende landen waar Cordaid zich inzet voor schoon water:

Waterprojecten van Cordaid in beeld


Vind jij ook dat ieder mens toegang moet hebben tot schoon water?

Doneer nu

Meer projecten

Hulp voor Mosul
Noodhulp Irak

Hulp voor ontheemden in Irak

Een alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties (de Dutch Relief Alliance) is begonnen met een grootscheepse hulpactie voor 170.000 burgers in Irak die het slachtoffer zijn van aanhoudend geweld in en rondom Mosul.…

Alle projecten