Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Seksuele uitbuiting kinderen
Veiligheid en recht

Seksuele uitbuiting kinderen aanpakken tijdens en na de coronacrisis

Wereldwijd zijn zo’n 2 miljoen kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting. Met het Building Back Better-programma willen we de toename van dit gruwelijke probleem tijdens en na de coronacrisis aanpakken. Het doel: meer dan 100.000 mensen en 1.000 organisaties ondersteunen in twaalf landen in Azië en Latijns-Amerika.

De coronacrisis maakt kinderen extra kwetsbaar en de strenge maatregelen van overheden om verspreiding van het virus te beperken, hebben een dramatische invloed op hun dagelijks leven.

Gevolgen van de coronacrisis

Door de lockdowns en de bijbehorende economische crisis is er minder hulp beschikbaar. Huisbezoeken voor kinderen die het risico lopen slachtoffer te worden van uitbuiting zijn bijvoorbeeld drastisch ingeperkt. Ook is het veel lastiger om misstanden te rapporteren, waardoor veel zaken niet op de radar van hulpinstanties verschijnen.

Nadat de scholen sloten, bleven meer kinderen thuis. Maar voor sommige kinderen is thuis helemaal geen veilige plek. Ouders hebben het vaak extra druk, kampen met veel stress en kinderen zijn daardoor meer op zichzelf aangewezen. Online seksuele uitbuiting van kinderen is daardoor wereldwijd toegenomen. Omdat er veel minder contact is met volwassenen die normaal gesproken signalen van misbruik zouden herkennen, zoals leraren en sportcoaches, is de problematiek nog onzichtbaarder geworden.

 

Het doel is seksuele uitbuiting van kinderen voorkomen, aanpakken en het probleem op de agenda krijgen en houden.

Mensenhandelaren

En door het verlies van een grote hoeveelheid banen en de economische onzekerheid die is ontstaan, kunnen ouders in de situatie komen dat zij zich genoodzaakt voelen om hun kinderen mee te geven aan mensenhandelaren, met de belofte op werk en een beter bestaan.

Mensenhandelaren en andere criminelen springen hier handig op in. Zij bieden ouders geld, goederen of hulp in ruil voor de diensten van kinderen. Er is simpelweg geld nodig om te overleven. Dat is zeer schrijnend. Niet alleen door het verlies van inkomen zijn families ontwricht; er zijn kinderen die hun ouders zijn verloren door corona, waardoor zij extra kwetsbaar zijn voor kinderhandel en seksuele uitbuiting.

Seksuele uitbuiting kinderen
‘Laat mijn broertje met rust’, staat er op de tekening van dit meisje dat meedoet aan het Building Back Better-programma in Colombia.

Building Back Better: seksuele uitbuiting kinderen voorkomen

Het Building Back Better-programma ondersteunt kinderen, hun ouders en hun omgeving in twaalf landen. Daarnaast verbeteren we de kinderbescherming en verenigen we onze krachten in een sterke lobby richting nationale, regionale en internationale beleidsmakers en het bedrijfsleven.

Het doel is seksuele uitbuiting van kinderen voorkomen, aanpakken en het probleem op de agenda krijgen en houden. Tijdens én na de coronacrisis.

 

We versterken de beschermende rol van ouders, verzorgers en gemeenschapsleiders, juist in deze moeilijke tijden.

Kinderrechten

Het is van belang dat kinderen op de hoogte zijn van hun rechten en hiervoor op kunnen komen, voor zichzelf en voor elkaar. Daarom krijgen kinderen binnen ons programma voorlichting over hun seksuele gezondheid en rechten. Zo kunnen kinderen seksuele uitbuiting zelf beter voorkomen.

Daarnaast leren ze bij welke instanties of diensten ze terecht kunnen als ze slachtoffer zijn geworden van uitbuiting. De organisaties bieden dan psychosociale, medische en juridische hulp.

Bovendien krijgen slachtoffers onderdak, onderwijs en de mogelijkheid tot het volgen van een beroepsopleiding om economisch zelfstandig te worden.

Iedereen is verantwoordelijk

We richten ons op partijen die een belangrijke rol spelen in het voorkomen van seksuele uitbuiting of het verlenen van zorg en diensten aan slachtoffers.

We versterken de beschermende rol van ouders, verzorgers en gemeenschapsleiders, juist in deze moeilijke tijden.

We werken samen met politie en justitie om seksuele uitbuiting op een kind- en gendervriendelijke manier aan te pakken.

En we sporen de publieke en de private sector aan om prioriteit te geven aan het voorkomen van seksuele uitbuiting.

Vijf organisaties in twaalf landen

Samen maken we een vuist om het internationale beleid te veranderen en een verschil te maken voor kinderen. Het samenwerkingsverband heet Down to Zero en bestaat uit Terre des Hommes, Plan International Nederland, Defence for Children-ECPAT, Free a Girl en ICCO (onderdeel van Cordaid) en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Building Back Better-programma wordt uitgevoerd in India, Bangladesh, Nepal, Indonesië, Filipijnen, Thailand, Bolivia, Colombia, Peru, Nicaragua, Brazilië en de Dominicaanse Republiek.

Meer projecten

Noodhulp Afghanistan

Cordaid gaat door met noodhulp in Afghanistan

Cordaid heeft de noodhulp in Afghanistan kunnen hervatten. Zo krijgen honderd families in de provincie Ghor, waar door noodweer en conflict velen dakloos zijn geraakt, financiële steun om hun huizen te herstellen.

Lees meer
Noodhulp Afghanistan

Voedseltekort voor mensen in Zuid-Soedan

Door de combinatie van conflict, onveiligheid, economische crisis en een teleurstellende graanproductie, is de crisis in Zuid-Soedan tot ongekende hoogste gekomen. Naar schatting 215.000 ontheemden staan op de rand van uitputting en hebben dringend voedselhulp nodig. 

Lees meer
Voedsel en inkomen Zuid-Soedan

De Regenboog is er voor dak- en thuislozen

De Regenboog zet zich in voor mensen in Amsterdam en omgeving die het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Dat doen zij op verschillende manieren: ondermeer met inloophuizen, tijdelijk onderdak, maatjesprojecten, hulpverlening. Cordaid ondersteunt dit werk van harte.

Lees meer
Cordaid in Nederland Nederland