Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Voedsel en inkomen

Voedseltekort voor mensen in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan is niet alleen een van de armste landen ter wereld, maar ook een van de jongste. In 2021 vierde het land tien jaar onafhankelijkheid van grote noorderbuur Soedan. Helaas heeft de bloederige strijd om autonomie geen blijvende vrede opgeleverd. In 2016 verslechterde de politieke situatie in het land, met vele doden door conflict en honger tot gevolg.

Naar schatting zijn bijna 4 miljoen Zuid-Soedanezen op de vlucht, waarvan 1,9 miljoen mensen binnen de grenzen. 2 miljoen mensen hebben een veilig onderkomen gezocht in buurlanden. In de overvolle vluchtelingenkampen is vaak een gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.  

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

 

Meer dan 3 miljard mensen hebben te maken met voedseltekorten. Klimaatverandering speelt daarbij een grote rol. Help ons dit probleem aan te pakken.
Teken de petitie

Overstromingen  

Alsof dit allemaal al niet genoeg was, kampt het land jaarlijks ook altijd met grote overstromingen, vooral in het noordoosten en oosten van het land. Maar door klimaatverandering worden (de gevolgen van) de overstromingen steeds heviger. Dit jaar zijn de overstromingen zelfs erger dan ooit.  Heftige stortbuien hebben veel dijken verwoest, waardoor hele dorpen onder water kwamen te staan. Duizenden boeren- en vissersfamilies zijn al hun landbouwgrond kwijtgeraakt. Dat betekent geen voedsel meer. Niet alleen voor eigen gebruik maar ook niet meer voor de verkoop.   

Voedselhulp, gericht op kwetsbare gezinnen  

Door de combinatie van conflict, onveiligheid, economische crisis en een teleurstellende graanproductie, is de crisis in Zuid-Soedan tot ongekende hoogste gekomen. Naar schatting 215.000 ontheemden staan op de rand van uitputting en hebben dringend voedselhulp nodig. 

Om de acute voedselonzekerheid aan te pakken, deelt Cordaid voedselpakketten uit om de getroffen bevolking direct te helpen in hun noodzakelijke voedselbehoefte. Zwangere vrouwen en kinderen onder de vijf lopen het meeste risico te bezwijken aan de gevolgen van ondervoeding. Zij komen als eersten in aanmerking voor deze directe voedselhulp. Daarnaast worden voedselbonnen uitgedeeld. En helpt boeren aan zaden zodat er weer gewassen kunnen groeien die ze snel kunnen oogsten.   

Om de risico’s voor de volksgezondheid te verminderen, krijgen kwetsbare gezinnen ook toegang tot veilig water voor huishoudelijk gebruik. Cordaid deelt hiervoor waterzuiveringsmiddelen en water opslagcontainers uit. Dat zijn emmers met een deksel en kraan om zo een veilige waterketen en bescherming te garanderen. Cordaid zorgt ook voor plastic zeilen zodat mensen hun onderdak kunnen verbeteren.  

We doen al veel, maar er is nog meer steun nodig om de meest kwetsbare bevolking in Zuid-Soedan te helpen: met voedsel, water en onderdak. 

Meer projecten

De Regenboog is er voor dak- en thuislozen

De Regenboog zet zich in voor mensen in Amsterdam en omgeving die het moeilijk hebben en nergens anders terecht kunnen. Dat doen zij op verschillende manieren: ondermeer met inloophuizen, tijdelijk onderdak, maatjesprojecten, hulpverlening. Cordaid ondersteunt dit werk van harte.

Lees meer
Armoede in Nederland Nederland

Samen naar een duurzame aanpak van schulden

Cordaid ondersteunt sinds 2020 SchuldHulpMaatje, een organisatie met inmiddels 100 locaties in Nederland, opgericht in 2010, met als doel om mensen in schulden preventief te bereiken en te coachen naar een leefsituatie zonder schulden.

Lees meer
Armoede in Nederland Nederland

Cordaid gaat door met noodhulp in Afghanistan

Cordaid heeft de noodhulp in Afghanistan kunnen hervatten. Zo krijgen honderd families in de provincie Ghor, waar door noodweer en conflict velen dakloos zijn geraakt, financiële steun om hun huizen te herstellen.

Lees meer
Noodhulp Afghanistan