Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Share the Journey

Share the Journey

Samen op weg met migranten en vluchtelingen

De handen uitgestrekt naar de ander – met dit gebaar lanceerde paus Franciscus in september 2017 samen met het Caritas-netwerk de wereldwijde campagne Share the Journey (Samen op weg). Doel van de campagne is een ontmoetingscultuur creëren.

Share the journey logoAls lid van het Caritas-netwerk doet Cordaid mee aan de campagne door de verhalen te vertellen van vluchtelingen en migranten.

 

 

Artikel in ‘Het Goede Leven’

De verwoestende brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos drukt ons weer op de feiten. Hoe gaan we om met mensen die alles moesten achterlaten om een nieuw bestaan te vinden?

>> Lees het volledige artikel

Ontmoetingscultuur

We dromen van een wereld waarin zij die aan onze deuren kloppen met warmte onthaald worden, niet met angst. Een wereld waarin ontmoeting gezien wordt als een verrijking, niet als een bedreiging. Deze wereld is mogelijk, op voorwaarde dat we elkaar durven ontmoeten en de tijd nemen om samen op weg te gaan met migranten.

Deze ontmoetingscultuur staat centraal in de campagne van paus Franciscus in samenwerking met alle 160 Caritas-leden. We zullen publieksacties opzetten, we zullen mensen informeren en we zullen aankloppen bij beleidsmakers; om de rechten van migranten en vluchtelingen te garanderen en om iedereen die dat wil te verenigen rond het belang van wereldwijde solidariteit.

Share the journey
Cordaid-directeur Kees Zevenbergen opent zijn armen voor migranten en vluchtelingen: “Het is onderdeel van onze katholieke inspiratie dat we onze armen openen voor mensen die dat nodig hebben.”

Uitreiken naar elkaar

Een belangrijk symbool van de campagne is het ontmoetingsgebaar, met de armen wijd gespreid uitreiken naar elkaar. We doen een oproep aan allen die migranten ontvangen en aan migranten en vluchtelingen zelf, om foto’s van dit gebaar te delen op social media met #ShareJourney.

Nu meer dan ooit

Cordaid-directeur Kees Zevenbergen is gepassioneerd over de Caritas-campagne: “Nu meer dan ooit is het tijd om samen op weg te gaan en uit te reiken naar elkaar. Miljoenen mensen zijn in nood, van Zuid-Soedan tot Syrië en van Afghanistan tot Centraal-Afrika. Zij ontvluchten oorlog, schendingen van mensenrechten en natuurrampen.”

“Europa behoort tot de rijkste regio’s van de wereld”, zegt Zevenbergen. “Het is onderdeel van onze katholieke inspiratie en onze beschaving dat we onze armen openen voor mensen die dat nodig hebben. En dat we die reis met hen delen. Het is onze morele verplichting dat we diegenen die vreselijk lijden opvangen en een plek bieden waar ze hun leven weer kunnen oppakken. Als we dat niet doen en onverschillig blijven, ontmenselijken we ook onszelf. Als we niets doen, zal dat leiden tot het bankroet van onze cultuur.”

Samen op weg naar waardigheid

Onze visie op een wereld waarin de rechten van migranten en de ontmoetingscultuur centraal staan, kan omschreven worden met vier concrete werkwoorden, zoals onlangs verwoord door paus Franciscus:

  • Verwelkomen: vandaag betekent dit bovenal onze gastvrijheid tonen – migranten en vluchtelingen meer mogelijkheden bieden om veilig hun bestemming te bereiken.
  • Beschermen: garandeer de rechten en de waardigheid van migranten, ongeacht hun legale status.
  • Stimuleren: zorg ervoor dat alle migranten en vluchtelingen – evenals de gemeenschappen die ze onthalen – in staat zijn hun hun volle potentieel als mens kunnen vervullen.
  • Integreren: erken de culturele verrijking die voortkomt uit de ontmoeting met de gast.

Lees meer over de #ShareJourney-campagne.

Dit project heeft financiële steun ontvangen van het Development Education and Awareness Raising programma (DEAR) van de Europese Unie. Klik hier voor meer informatie over dit programma.

Projecten voor migranten en vluchtelingen

Alle projecten