Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Noodhulp

Noodhulp

Noodhulp vóór, tijdens en na de ramp

Cordaid biedt humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door rampen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Eerst zorgen wij voor de meest dringende behoeften om vervolgens met de gemeenschap te werken aan wederopbouw en de beheersing van mogelijke toekomstige rampen.

Rampen vernietigen jarenlange investeringen en belemmeren verdere ontwikkeling. De meest effectieve reactie op een humanitaire crisis vraagt daarom om samenhang van noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling.

Rampen treffen de allerarmsten altijd het hardst. Die leven vaak in gebieden die gevoelig zijn voor terugkerende gevaren, zoals overstromingen of droogte. Ook verliezen ze hun huizen, banen en landbouwgrond wanneer ze op de vlucht moeten voor oorlogsgeweld. Daarbij hebben ze vaak niets of niemand om op terug te vallen.

Grote rampen vragen om een snelle reactie. Als lid van Caritas Internationalis, maakt Cordaid gebruik van een groot netwerk van lokale organisaties die snel noodhulp kunnen bieden aan mensen in nood.

Op dit moment ondersteunt Cordaid rampenbestrijding en herstelprogramma’s voor getroffen bevolking in meer dan 16 landen, zoals door de aardbeving getroffen gemeenschappen in Nepal, oorlogsvluchtelingen en ontheemden in het Midden-Oosten.

Meer dan noodhulp alleen

Als een ramp toeslaat, kun je alles verliezen. Je dierbaren, je huis, je bron van inkomsten. Noodhulp is dan een eerste vereiste. Maar het maakt je ook afhankelijk van hulp. Daarom koppelen wij noodhulp altijd aan wederopbouw, preventie en voorbereiding op een volgende ramp.

Lid van Dutch Relief Alliance

Cordaid is lid van de Dutch Relief Alliance (DRA), een alliantie van niet-gouvernementele organisaties die voor de gezamenlijke noodmaatregelen financieel ondersteund worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Cordaid leidt de DRA-acties in Noord-Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek en neemt deel aan gezamenlijke acties in Oekraïne, Ethiopië, Syrië en Zuid-Sudan.


Help mensen in nood

Doneer

Noodhulp projecten

Gaarkeuken in Aleppo
Noodhulp Syrië

Gaarkeuken in Aleppo

Voedsel is voor mensen in de verwoeste stad Aleppo schaars of onbetaalbaar geworden. In deze stad bereidt een gaarkeuken met steun van Cordaid 7000 warme maaltijden per dag.…

Alle projecten