Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Voedsel en inkomen

Economische kansen in fragiele gebieden

Inclusieve economische groei is een essentiële voorwaarde voor het verminderen van kwetsbaarheid en het bestrijden van armoede. In fragiele gebieden zet Cordaid zich in voor ontwikkeling van de private sector om te helpen bij het opbouwen van duurzaam levensonderhoud en banen te creëren. Zo geven we mensen in de meest moeilijke omstandigheden ter wereld een eerlijk kans.

 

In veel fragiele gebieden functioneren markten niet goed door onveiligheid, slechte infrastructuur en ingewikkelde handel over grenzen heen.

 

Ontwikkeling van de private sector is onmisbaar bij het opbouwen van economieën die zijn ingestort door oorlog of natuurrampen. Missende schakels in waardeketens verergeren de problemen vaak. Er ontstaan significante verliezen in de productie-, opslag- en distributiestadia van landbouw en andere waardeketens.

Ondernemers hebben ook vaak amper toegang tot relevante marktinformatie over kosten, markten en kwaliteit en beschikbaarheid van grondstoffen.

  • 150 mensen getraind in het vinden van werk (2019)
  • 141 mensen opgeleid tot ondernemer (2019)
  • 140 ondernemers geholpen om hun bedrijf te laten groeien (2019)
  • 500 banen gecreëerd in Cordaid's private sectorprogramma (2019)

Een sterke private sector is ook een belangrijke voorwaarde voor vrede. Wijdverspreide werkloosheid onder jongeren is één van de meest prangende sociale uitdagingen waar fragiele gebieden mee kampen. Banen en mogelijkheden voor ondernemerschap zijn extreem belangrijk en kunnen helpen om jongeren weg te houden van het conflict.

Vrouwen spelen sleutelrol

Specifieke beperkingen voor vrouwelijke ondernemers moeten worden aangepakt. Vrouwen spelen een sleutelrol in landbouw, handel en micro-ondernemingen. Economische kansen scheppen voor vrouwen is een effectieve strategie om kwetsbaarheid te verminderen en nieuw levensonderhoud op te bouwen.

Lokaal ondernemerschap

Cordaid zet zich in voor de private sector door lokaal ondernemerschap en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Deze steun helpt banen te creëren en armoede te bestrijden, maar ook om vertrouwen op te bouwen, ongelijkheid te verminderen en de sociale samenhang tussen gemeenschappen te versterken.

Help mee kansen te creëren voor ieder mens

Doneer

Werk en inkomen projecten

Boerinnen Oeganda
Klimaat Oeganda

Boerinnen verdienen beter in Oeganda

In Oeganda ondersteunt Cordaid boerinnen die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Problemen als klimaatverandering, bodemuitputting of een gebrek aan hulpmiddelen en kennis van landbouw brengen hun levensonderhoud in gevaar. Cordaid levert zaden,…

Voedsel en inkomen Myanmar

Investeren in de toekomst van Myanmar

Cordaid ondersteunt microkredietinstellingen in Myanmar en helpt zo duizenden arme boeren te overleven en te werken aan een toekomst. 

Alle projecten

Werk en inkomen nieuws

Nieuwsoverzicht