Direct naar de inhoud

Ontwikkelingshulp in Afghanistan

Ontwikkelingshulp in Afghanistan

Afghanistan is al tientallen jaren een slagveld. Langdurige oorlogen en conflicten hebben grote schade aangericht in de samenleving en het leven voor miljoenen Afghanen erg moeilijk gemaakt. Dit mooie maar getergde land heeft de hulp nodig van internationale organisaties voor de wederopbouw en voor belangrijke basisvoorzieningen voor de bevolking.

Deze problemen tergen Afghanistan

Extreme voedseltekorten, een tekort aan goed medisch personeel, vrouwen die zich niet kunnen ontwikkelen en diverse natuurrampen: Afghanistan heeft te kampen met diverse problemen.

Extreme voedseltekorten

Vooral op het platteland zijn de levensomstandigheden van veel mensen erbarmelijk. De bevolking daar is afhankelijk van de landbouw en het vee, maar boeren zijn niet in staat om voldoende voedsel te produceren omdat er te weinig vruchtbare grond beschikbaar is. Er is al jaren sprake van extreme aanhoudende droogte. Hierdoor mislukt een groot deel van de oogst.

Een tekort aan goed medisch personeel

Een ander probleem in Afghanistan is het tekort aan medisch personeel, en dan met name vrouwelijke werknemers in de gezondheidszorg. Hoewel de gezondheidszorg in Afghanistan de laatste jaren aanzienlijk is verbeterd, leidt vooral het gebrek aan medische voorzieningen op het platteland tot hoge sterftecijfers, voornamelijk bij moeders en kinderen jonger dan 5 jaar.

Vrouwen kunnen zich niet ontwikkelen

Ook zijn vrouwen en meisjes vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie, soms door leden van hun eigen familie. Sommige traditionele normen en waarden belemmeren hun ontwikkeling en beperken de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en politieke rechten.

Natuurrampen

Afghanistan wordt naast langdurige conflicten ook vaak getroffen door natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en extreme droogte. Deze rampen hebben verwoestende gevolgen voor de gemeenschappen die er wonen en hebben een ernstige impact op de landbouw.

Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan

Hoe helpt Cordaid in Afghanistan?

Cordaid is sinds 2001 actief in dit land, en werkt samen met lokale partnerorganisaties voor betere omstandigheden voor de bevolking en een stabiel en vreedzaam Afghanistan. Eind 2022 hebben we onze werkzaamheden tijdelijk moeten stopzetten omdat de Taliban vrouwen had verboden voor hulporganisaties te werken. Door een constructieve dialoog aan te gaan met de lokale autoriteiten, zijn wij erin geslaagd om onze werkzaamheden voor de meeste projecten te hervatten en zo ons belangrijke werk voort te zetten.

Gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg bereikt meer dan 700.000 mensen, zelfs op de meest afgelegen en gevaarlijkste plekken. De afgelopen jaren hebben we directe hulp in ziekenhuizen en klinieken geboden. Ook hebben we trainingen gegeven aan medisch personeel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan - Gezondheidszorg

Noodhulp tegen extreme ondervoeding

Op dit moment is er een urgente behoefte aan noodhulp. Een recordaantal mensen in Afghanistan – ongeveer 28,3 miljoen – heeft dringend humanitaire hulp nodig. Maar liefst 20 miljoen mensen, waaronder veel kinderen en vrouwen, zijn extreem ondervoed. Het is dan ook van groot belang dat er snel hulp wordt geboden. Onze hulp is voornamelijk gericht op groepen die het extra moeilijk hebben in deze omstandigheden, zoals huishoudens met alleen maar vrouwen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met een handicap.

Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan

We bieden hulp door geld te verstrekken aan de bevolking, zodat zij lokaal voedsel, zaden of gereedschappen voor voedselproductie kunnen kopen. Ook zetten we ons in voor de aanleg van watervoorzieningen en distribueren we hygiënepakketten om ervoor te zorgen dat mensen kunnen overleven en gezond blijven.

Een lijst van berichten

Onze hulp in cijfers

 • 120.000

  Het aantal mensen dat noodhulp heeft ontvangen (2020)

 • 21

  Het aantal jaar dat Cordaid werkzaam is in Afghanistan.

 • 204.000

  Het aantal mensen mensen die we hebben bereikt met COVID-19-bewustmakingsactiviteiten (2020)

 • 331

  Het aantal werkzoekenden, ondernemers en jongeren die vaardigheids- en juridische training hebben ontvangen (2020)

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over het werk van Cordaid

Spring over slider met 6 berichten
 • : Ferd Grapperhaus nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Cordaid 

  Oud-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaid, één van Nederlands’ grootste non-profitorganisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

 • : (B)eat the Locust: een duurzame oplossing voor een vraatzuchtig probleem

  Plagen van vraatzuchtige woestijnsprinkhanen brengen het inkomen en de voedselvoorziening van miljoenen mensen in gevaar. De sprinkhanen vangen en insecten kweken blijkt de gedroomde oplossing voor ondernemers in het droge noorden van Kenia.

 • : Libische hulpverleners blikken terug op storm Daniel

  Afgelopen september werd Libië getroffen door storm Daniel, met verwoestende modderstromen tot gevolg waarbij duizenden mensen zijn omgekomen. De Dutch Relief Alliance lanceerde onmiddellijk een gezamenlijke hulpactie van zes maanden.

 • : De groene schijn bedriegt

  Het kleine Oost-Afrikaanse Rwanda is al decennia bezig het juk van de donkere geschiedenis van oorlog en genocide van zich af te schudden. Met succes. De straten zijn er brandschoon, het is er veilig en het goed georganiseerde land heeft zich ontpopt tot het economische wonder van Afrika. In Rwanda zindert de lucht van hoop en optimisme.

 • : Water voor Zuid-Soedan 

  Door de combinatie van conflict, onveiligheid, economische crisis en een teleurstellende graanproductie, is de crisis in Zuid-Soedan tot ongekende hoogte gekomen. Naar schatting 9,4 miljoen inwoners van de totale 12,4 miljoen inwoners hebben dringend hulp nodig.

 • : De strijd van Jennifer en haar familie

  Voor de 11-jarige Jennifer en haar familie is het elke dag een strijd tegen de extreme armoede. Vanwege de langdurige droogte mislukt de oogst steeds vaker. En voor een familie die voor voedsel afhankelijk is van hun oogst is dit een regelrechte ramp.  “Ik hoop dat er dit jaar meer regen is, zodat we een goede oogst hebben en genoeg te eten”, zegt Jennifer.  

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.