Direct naar de inhoud

Ontwikkelingshulp in Afghanistan

Ontwikkelingshulp in Afghanistan

Afghanistan is al tientallen jaren een slagveld. Langdurige oorlogen en conflicten hebben grote schade aangericht in de samenleving en het leven voor miljoenen Afghanen erg moeilijk gemaakt. Dit mooie maar getergde land heeft de hulp nodig van internationale organisaties voor de wederopbouw en voor belangrijke basisvoorzieningen voor de bevolking.

Deze problemen tergen Afghanistan

Extreme voedseltekorten, een tekort aan goed medisch personeel, vrouwen die zich niet kunnen ontwikkelen en diverse natuurrampen: Afghanistan heeft te kampen met diverse problemen.

Extreme voedseltekorten

Vooral op het platteland zijn de levensomstandigheden van veel mensen erbarmelijk. De bevolking daar is afhankelijk van de landbouw en het vee, maar boeren zijn niet in staat om voldoende voedsel te produceren omdat er te weinig vruchtbare grond beschikbaar is. Er is al jaren sprake van extreme aanhoudende droogte. Hierdoor mislukt een groot deel van de oogst.

Een tekort aan goed medisch personeel

Een ander probleem in Afghanistan is het tekort aan medisch personeel, en dan met name vrouwelijke werknemers in de gezondheidszorg. Hoewel de gezondheidszorg in Afghanistan de laatste jaren aanzienlijk is verbeterd, leidt vooral het gebrek aan medische voorzieningen op het platteland tot hoge sterftecijfers, voornamelijk bij moeders en kinderen jonger dan 5 jaar.

Vrouwen kunnen zich niet ontwikkelen

Ook zijn vrouwen en meisjes vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie, soms door leden van hun eigen familie. Sommige traditionele normen en waarden belemmeren hun ontwikkeling en beperken de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en politieke rechten.

Natuurrampen

Afghanistan wordt naast langdurige conflicten ook vaak getroffen door natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en extreme droogte. Deze rampen hebben verwoestende gevolgen voor de gemeenschappen die er wonen en hebben een ernstige impact op de landbouw.

Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan

Hoe helpt Cordaid in Afghanistan?

Cordaid is sinds 2001 actief in dit land, en werkt samen met lokale partnerorganisaties voor betere omstandigheden voor de bevolking en een stabiel en vreedzaam Afghanistan. Eind 2022 hebben we onze werkzaamheden tijdelijk moeten stopzetten omdat de Taliban vrouwen had verboden voor hulporganisaties te werken. Door een constructieve dialoog aan te gaan met de lokale autoriteiten, zijn wij erin geslaagd om onze werkzaamheden voor de meeste projecten te hervatten en zo ons belangrijke werk voort te zetten.

Gezondheidszorg

Onze gezondheidszorg bereikt meer dan 700.000 mensen, zelfs op de meest afgelegen en gevaarlijkste plekken. De afgelopen jaren hebben we directe hulp in ziekenhuizen en klinieken geboden. Ook hebben we trainingen gegeven aan medisch personeel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan - Gezondheidszorg

Noodhulp tegen extreme ondervoeding

Op dit moment is er een urgente behoefte aan noodhulp. Een recordaantal mensen in Afghanistan – ongeveer 28,3 miljoen – heeft dringend humanitaire hulp nodig. Maar liefst 20 miljoen mensen, waaronder veel kinderen en vrouwen, zijn extreem ondervoed. Het is dan ook van groot belang dat er snel hulp wordt geboden. Onze hulp is voornamelijk gericht op groepen die het extra moeilijk hebben in deze omstandigheden, zoals huishoudens met alleen maar vrouwen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met een handicap.

Ontwikkelingssamenwerking in Afghanistan

We bieden hulp door geld te verstrekken aan de bevolking, zodat zij lokaal voedsel, zaden of gereedschappen voor voedselproductie kunnen kopen. Ook zetten we ons in voor de aanleg van watervoorzieningen en distribueren we hygiënepakketten om ervoor te zorgen dat mensen kunnen overleven en gezond blijven.

Een lijst van berichten

Onze hulp in cijfers

 • 120.000

  Het aantal mensen dat noodhulp heeft ontvangen (2020)

 • 21

  Het aantal jaar dat Cordaid werkzaam is in Afghanistan.

 • 204.000

  Het aantal mensen mensen die we hebben bereikt met COVID-19-bewustmakingsactiviteiten (2020)

 • 331

  Het aantal werkzoekenden, ondernemers en jongeren die vaardigheids- en juridische training hebben ontvangen (2020)

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over het werk van Cordaid

Spring over slider met 6 berichten
 • : Iedereen is uitgeput, iedereen gaat door. Humanitaire hulp in Gaza

  Met steun van Cordaid hebben Palestijnse hulpverleners in Gaza humanitaire hulp verleend aan duizenden mensen in het midden en zuiden van Gaza. Dat deden ze terwijl de oorlog in volle gang was.

 • : Dringende oproep: handhaaf internationaal recht en staakt-het-vuren 

  Een maand na de afschuwelijke Hamas-aanvallen op Israël zijn wij, net als vele anderen, diep verontrust door Israëls meedogenloze tegenreactie op de belegerde Gazastrook. Woorden schieten te kort om uit te drukken wat we voelen bij het zien van beelden van de verwoestingen, het menselijk lijden en het willekeurige geweld.

 • : Bijna helft van Nederlanders ziet verkiezingen als kans op een socialer Nederland

  Vandaag lanceert een gelegenheidscoalitie van meer dan 50 maatschappelijke organisaties, waaronder Cordaid, de verkiezingscampagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid.’

 • : Watervoorzieningen en financiële steun voor slachtoffers aardbeving Afghanistan

  Het westen van Afghanistan werd in de tweede week van oktober zwaar getroffen door drie opeenvolgende aardbevingen. Samen met een lokale partner steunt Cordaid de bevolking met de meest urgente behoeften.

 • : Betere en toegankelijkere gezondheidszorg in Oeganda

  De beperkte toegang tot goede gezondheidszorg is een groot probleem in Oeganda. Cordaid gaat dit te lijf met een innovatieve methode.

 • : Cordaid steunt oproep tot onmiddellijk staakt-het-vuren

  We zijn diep bezorgd over de gebeurtenissen van de afgelopen tien dagen en de verwoestende impact van het geweld op burgers en humanitaire hulpverleners. Wij zijn geschokt door de wreedheden. 

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.