Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid in Burundi

Burundi

Burundi bevindt zich in een politieke crisis. De burgeroorlog van 1993 tot 2005 heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. Veel mensen zijn gevlucht, en keren nu langzaam weer terug.

Maar de wederopbouw in het kleine Afrikaanse land verloopt moeizaam door conflicten, politieke spanningen en overbevolking. De economie is instabiel, en veel producten zijn onbetaalbaar. Veel basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs, ontbreken. Burundi is één van de armste, meest fragiele landen ter wereld.

Cordaid in Burundi

In Burundi is Cordaid actief op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid en justitie.

Om de gezondheidszorg te verbeteren, werken we met de RBF-methode (results-based financing, oftewel, resultaatgerichte financiering). Dit betekent dat er pas wordt uitbetaald als vooraf bepaalde resultaten zijn behaald. Deze beproefde methode motiveert de leiding en het personeel van gezondheidszorginstellingen om snel verbeteringen aan te brengen in hun systemen, zoals het bijhouden van belangrijke data en het bereik van bepaalde kwetsbare groepen in de bevolking.

Lees meer: Wat is resultaatgerichte financiering?

Seksuele voorlichting

Cordaid richt zich in Burundi met name op seksuele voorlichting en het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Maar ook het tegengaan van moeder- en kindsterfte, behandeling en preventie van baarmoederhalskanker en steun aan chronisch zieken behoren tot de belangrijke speerpunten.

Veiligheid en recht

Een andere grote uitdaging in Burundi is veiligheid en recht. Door de politieke onrust zijn de vrijheden van rechten van de bevolking in het gedrang gekomen. Daarom ondersteunt Cordaid maatschappelijke organisaties die zich richten op onderwerpen zoals vrouwenrechten en toegang tot een betrouwbaar justitieapparaat.

 • 8.000

  scholieren
  ontvingen seksuele voorlichting (2018)
 • 12.800

  scholieren
  konden terecht in een van de klinieken (2018)
 • 1.110

  leerkrachten
  zijn getraind in het geven van voorlichting (2018)

Een overzicht van ons werk in Burundi:

Seksuele gezondheidszorg
Het geven van seksuele voorlichting aan kinderen en jongeren van 10 tot 24, ongeacht of zij naar school gaan of niet.

Vrouwenrechten
Het creëren van bewustwording over seksueel geweld en geweld tegen vrouwen. Daarnaast bieden we ook directe hulp aan slachtoffers van deze vormen van geweld.

Gezondheidszorg voor moeder en kind
Het verbeteren van klinieken door de capaciteiten van zorgverleners te versterken.

Strategische partnerschap
In het strategische partnerschapsprogramma oefent Cordaid invloed uit op beleidsmakers bij bestuursorganen, versterkt de relatie tussen lokale en nationale ngo’s en biedt hen middelen en vaardigheden bij het bereiken van hun doelen.