Direct naar de inhoud

Ontwikkelingshulp in de Democratische Republiek Congo

Ontwikkelingshulp in de Democratische Republiek Congo

Het volk van de Democratische Republiek Congo leeft in een bittere paradox; het land is rijk aan natuurlijke hulpbronnen, maar behoort toch tot de tien armste landen ter wereld. Al vele jaren heeft de bevolking te maken met geweld, ziekte, honger en massale ontheemding.

Hoe we hulp bieden in de Democratische Republiek Congo

Cordaid streeft naar meer stabiliteit in de Democratische Republiek Congo, zodat het een land kan worden waar regeringen hun verantwoordelijkheden accepteren en nakomen. Een land waarin burgers deelnemen aan besluitvormingsprocessen en in staat zijn om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Ontwikkelingshulp Democratische Republiek Congo DRC

Gezondheidszorg

Cordaid maakt de gezondheidszorg toegankelijker en verbetert de kwaliteit van zorg in het hele land. Sinds 2012 is Cordaid de belangrijkste ontvanger van subsidies van de Global Funds voor de bestrijding van HIV/AIDS in de Democratische Republiek Congo.

Ontwikkelingshulp Democratische Republiek Congo DRC

Onderwijs

Cordaid maakt gebruik van resultaatgerichte financiering om het Congolese onderwijssysteem te verbeteren. Dit houdt in dat er een directe link is tussen financiering en resultaten. Scholen ontvangen fondsen wanneer ze kunnen aantonen dat bepaalde resultaten zijn behaald, zoals een hoger aantal meisjes dat de school bezoekt en een algemeen verbeterde leeromgeving.

Ontwikkelingshulp Democratische Republiek Congo DRC

Veiligheid en recht

We hebben juridische klinieken opgezet om de gemeenschapskennis over het functioneren van gerechtelijke, veiligheids- en bestuursinstellingen te versterken.

Cordaid streeft ernaar het sociale contract en het vertrouwen tussen de overheid en de burgers te herstellen. We doen dit door het bevorderen van legitieme regelgeving en beleid die tegemoetkomen aan de aspiraties van de mensen. Samen met lokale partners uit het maatschappelijk middenveld pleiten we voor veiligheid en toegang tot justitie voor iedereen, bevorderen we vrede met aandacht voor gendergelijkheid, streven we naar rechtvaardig bestuur van de mijnbouwsector en pleiten we voor voldoende gezondheidsdekking.

We bevorderen ook de deelname van vrouwen aan besluitvorming en vredesprocessen. Cordaid geeft meisjes en vrouwen een stem in een context waarin het niet gebruikelijk is dat vrouwen voor zichzelf opkomen.

Ontwikkelingshulp Democratische Republiek Congo DRC

Noodhulp

Aan mensen die getroffen zijn door rampen bieden we financiële steun (voor huur, reparatie van huizen, voedsel, medicijnen, kleding), noodkits om in de eerste behoeften te voorzien, niet-voedselartikelen, een veilige plek voor kinderen, hygiënekits en schoon drinkwater.

Een lijst van berichten

Onze hulp in cijfers

 • 198.356

  Het aantal mensen dat in 2021 een ARV-behandeling heeft ontvangen voor HIV

 • 50

  Het aantal jaren dat Cordaid werkzaam is in de Democratische Republiek Congo

 • 1.350

  Het aantal scholen dat in 2021 ondersteund is via prestatiegerichte financiering

 • 6.655

  Het aantal mensen dat in 2018 ondersteund is met direct geld tijdens een noodhulpsituatie

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Lees meer over het werk van Cordaid

Spring over slider met 6 berichten
 • : Iedereen is uitgeput, iedereen gaat door. Humanitaire hulp in Gaza

  Met steun van Cordaid hebben Palestijnse hulpverleners in Gaza humanitaire hulp verleend aan duizenden mensen in het midden en zuiden van Gaza. Dat deden ze terwijl de oorlog in volle gang was.

 • : Dringende oproep: handhaaf internationaal recht en staakt-het-vuren 

  Een maand na de afschuwelijke Hamas-aanvallen op Israël zijn wij, net als vele anderen, diep verontrust door Israëls meedogenloze tegenreactie op de belegerde Gazastrook. Woorden schieten te kort om uit te drukken wat we voelen bij het zien van beelden van de verwoestingen, het menselijk lijden en het willekeurige geweld.

 • : Bijna helft van Nederlanders ziet verkiezingen als kans op een socialer Nederland

  Vandaag lanceert een gelegenheidscoalitie van meer dan 50 maatschappelijke organisaties, waaronder Cordaid, de verkiezingscampagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid.’

 • : Watervoorzieningen en financiële steun voor slachtoffers aardbeving Afghanistan

  Het westen van Afghanistan werd in de tweede week van oktober zwaar getroffen door drie opeenvolgende aardbevingen. Samen met een lokale partner steunt Cordaid de bevolking met de meest urgente behoeften.

 • : Betere en toegankelijkere gezondheidszorg in Oeganda

  De beperkte toegang tot goede gezondheidszorg is een groot probleem in Oeganda. Cordaid gaat dit te lijf met een innovatieve methode.

 • : Cordaid steunt oproep tot onmiddellijk staakt-het-vuren

  We zijn diep bezorgd over de gebeurtenissen van de afgelopen tien dagen en de verwoestende impact van het geweld op burgers en humanitaire hulpverleners. Wij zijn geschokt door de wreedheden. 

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.