Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Myanmar

Myanmar

Na tientallen jaren afgesloten te zijn geweest van de buitenwereld, vinden er op dit moment veel hervormingen plaats in Myanmar. Het land vol culturele schatten trekt de laatste jaren steeds meer bezoekers uit de hele wereld.

Maar het land staat nog wel voor een aantal belangrijke uitdagingen: zo zijn er al jarenlang gewelddadige conflicten tussen verschillende partijen, vinden er regelmatig natuurrampen plaats en lijdt een groot deel van de bevolking onder armoede. Veel mensen zijn op de vlucht in eigen land.

Cordaid in Myanmar

Cordaid maakt mensen in Myanmar weerbaarder tegen klimaatrampen en armoede en helpt mensen die door conflicten zijn getroffen. We bieden noodhulp, helpen bij klimaat-bestendige landbouwactiviteiten en verbeteren de toegang tot noodfondsen.

Cordaid verbetert de positie van boeren door ze te helpen met financiering of ze te koppelen aan leen- en spaargroepen. Dit geeft hen toegang tot dorpsfondsen die ze kunnen gebruiken in tijden van nood.

Vooral vrouwen maken hier gebruik van. De toegang tot financiering maakt ze onafhankelijker en het vergroot het zelfvertrouwen om initiatieven te ontplooien en zich uit te spreken tijdens dorpsvergaderingen.

 • 373

  mensen
  hebben EHBO-training ontvangen (eerste helft 2019))
 • 7687

  mensen
  zijn weerbaarder tegen rampen (eerste helft 2019))
 • 342

  ontheemden
  hebben veilig onderdak (eerste helft 2019))

Een overzicht van ons werk in Myanmar

Werk en inkomen
Via lokale microkredietinstellingen verstrekt Cordaid leningen aan duizenden ondernemers in Myanmar. Met deze leningen kunnen arme, kwetsbare boeren hun bedrijven uitbouwen, voorzien in hun levensonderhoud en toekomstperspectief creëren voor zichzelf en hun kinderen.

Weerbaarheid
Cordaid werkt aan vermindering van de gevolgen van rampen en ondersteunt boeren bij het verbeteren van hun productie. Met lokale overheden ontwikkelen we noodplannen die de weerbaarheid vergroot tegen aardbevingen, overstromingen en tyfoons.

Cordaid helpt lokale gemeenschappen in Myanmar door (klimaat)risico’s in kaart te brengen en noodplannen op te stellen. Foto: Mickael Franci.

 

Noodhulp
Cordaid bouwt in de provincies van Kachin en het noorden van Shan veilige schuilplaatsen voor gevluchte families die in kampen wonen. Cordaid is ook actief betrokken bij hulpacties voor Rohingya vluchtelingen in buurland Bangladesh.