Direct naar de inhoud

Wat is ontwikkelingshulp?

Wat is ontwikkelingshulp?

Ontwikkelen betekent vooruitgaan. Voor miljoenen mensen ter wereld is dat van levensbelang. Zij lijden onder extreme armoede, lopen gevaar door rampen en conflicten of kunnen niet naar een ziekenhuis wanneer dat hoognodig is. Deze mensen hebben hulp nodig: dat heet ontwikkelingshulp.

Wat is het verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp?

Die hulp bieden kan op verschillende manieren. Na een aardbeving of een verwoestende overstroming is het belangrijk om de slachtoffers zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Een team van noodhulpverleners gaat aan de slag om de grootte van de ramp in kaart te brengen en te bepalen waar het meeste behoefte aan is. Vervolgens moet de hulp geleverd worden, vaak in de vorm van water, voedselpakketten, medicijnen, dekens en hygiënekits. Dat is noodhulp.

De tweede stap is de bevolking weer aan veilig onderdak helpen en te ondersteunen bij het verwerken van de traumatische ervaringen. Daar begint ontwikkelingshulp. Tot slot proberen hulporganisaties er voor te zorgen dat de slachtoffers van een ramp beter weerstand kunnen bieden tegen een mogelijke nieuwe ramp. Door weerbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten aan de hand van trainingen, het opstellen van rampenplannen en het geven bouwadviezen, kunnen de gevolgen van wéér een aardbeving, orkaan of tsunami aanzienlijk worden ingeperkt.

Kijk ook naar deze video over het verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp:

Op Youtube bekijken opent in een nieuw tabblad

Vormen van ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp betekent dat je een grote groep mensen vooruit helpt. Dat hoeft niet altijd naar aanleiding van een ramp te zijn. Armoede is op zichzelf ook vaak een oorzaak van stagnerende ontwikkeling. De oplossing hiervoor is bijna nooit eensluidend. Daarom is het belangrijk om mensen op verschillende terreinen te helpen.

Wat heb je er aan als er een nieuw ziekenhuis in het dorp staat, maar je hebt geen geld voor de behandeling? Wat heb je aan een school, als je na je opleiding toch geen werk kunt krijgen? De belangrijkste onderdelen van ontwikkelingshulp zijn gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en werkgelegenheid.

Slimme en blijvende oplossingen voor ontwikkelingshulp

De beste oplossingen voor de problemen in de wereld vind je door te blijven vernieuwen. Zo kun je mobiele telefonie gebruiken om mensen in risicogebieden te waarschuwen voor een naderende storm of vulkaanuitbarsting. In samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelt Cordaid medische apparatuur die goedkoop, gebruiksvriendelijk en draagbaar is. Zo redden we levens, zelfs in de meest afgelegen dorpen.

Cordaid heeft ook belangrijke vooruitgang geboekt door een nieuwe financieringsmethode te ontwikkelen. Via results-based financing (resultaatgerichte financiering) betaalt Cordaid klinieken, scholen of juridische instellingen pas uit op het moment dat vooraf bepaalde resultaten zijn behaald.

Zo spreken we bijvoorbeeld af dat een school meer meisjes in de klas moet krijgen of dat een kliniek meer veilige bevallingen moet uitvoeren. Met technische kennis en ondersteuning helpen wij de instellingen vervolgens om die doelen ook te halen. De financiering die ze daarna krijgen, wordt gebruikt om uit te breiden, meer personeel aan te nemen of nieuwe materialen aan te schaffen. Hiermee heeft Cordaid het hele zorg- en onderwijssysteem in landen als Zimbabwe en Ethiopië vooruit geholpen.

Waarom is ontwikkelingshulp nog nodig?

Er valt nog veel meer goed nieuws te vertellen over de vooruitgang in de wereld, mede dankzij inspanningen op het gebied van ontwikkelingshulp. Toch zijn er nog veel gebieden in de wereld die onze hulp hard nodig hebben.

Op Youtube bekijken opent in een nieuw tabblad

Beproefde methoden voor effectieve ontwikkelingshulp

Onze projecten zijn bedoeld om het leven van een hele gemeenschap te verbeteren. We slaan niet alleen waterputten voor mensen in droge gebieden, we helpen ze ook om een irrigatiesysteem aan te leggen voor hun velden. We bouwen klinieken voor mensen in afgelegen dorpen die anders dagen zouden moeten lopen voor medische zorg. Maar we trainen ook de artsen en verpleegkundigen en we betalen hen op basis van geleverde prestaties. Die houden we nauwkeurig bij, want het geld van onze donateurs moet goed besteed worden. Onze methoden zijn ontwikkeld, gegroeid, beproefd en erkend door organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties. Daar zijn we bijzonder trots op.

Ontwikkelingshulp = Ontwikkelingssamenwerking

Cordaid is een van de oudste en grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Door onze ervaring kennen we de landen waar we werken heel goed. En de mensen daar kennen ons. Zij weten wat zij aan ons hebben. Daardoor kunnen we goed samenwerken met lokale organisaties en overheden. Deze lokale partners kennen de situatie het beste. Zij weten waar mensen echt op zitten te wachten. Daarom sluit onze hulp zo goed aan bij de vraag.

Steun de projecten van Cordaid

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Al 170.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.