Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Wie we zijn

1,2 miljard mensen zijn in nood, bijna een kwart van de wereldbevolking. Mensen getroffen door oorlog, onrecht of natuurrampen. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het aan basisvoorwaarden die voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheidszorg, onderwijs en een veilig bestaan. Cordaid werkt aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar.

Werken aan een menswaardig bestaan

Cordaid helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardst nodig hebben. We doen dit vanuit een diepe overtuiging, geworteld in de katholieke sociale leer.

Samen met anderen

Bijna 300.000 mensen in Nederland ondersteunen ons in onze droom voor een wereld zonder armoede. We maken deel uit van het wereldwijde Caritas-netwerk en werken samen met veel lokale partnerorganisaties en gemeenschappen. We werken samen met de lokale bevolking, want zij weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt.

Ook dichtbij

Cordaid werkt wereldwijd en dus ook in Nederland: we helpen mensen in de bijstand om zelf een inkomen te verdienen en hun eigenwaarde terug te vinden.

Hulp die aankomt

Als een van de grootste hulporganisaties van Nederland hebben we de slagkracht om werkelijk impact te maken en verandering mogelijk te maken. We brengen organisaties, maar ook bedrijven en overheden samen. Onze aanpak heeft zich bewezen: andere organisaties en overheden nemen ons werk over.

We werken aan stucturele verbeteringen met bewezen impact:

  • we financieren op innovatieve wijze projecten op basis van behaalde resultaten;
  • door noodhulp te verbinden aan duurzame ontwikkeling doorbreken we de vicieuze cirkel van armoede en onrecht;
  • slimme kredieten zorgen voor economische zelfredzaamheid en (sociaal) rendement.

Transparantie

Het delen van informatie en kennis vergemakkelijkt samenwerking en vergroot de kwaliteit, impact en relevantie van ons werk. Daarom delen wij alle projecten en resultaten op onze website (Engels). Cordaid is wereldwijd voorloper in open development en voldoet aan IATI, de internationale standaard voor transparantie over ontwikkelingshulp.

Internationale en nationale netwerken

Cordaid is een van de stichtende leden van Caritas, een wereldwijd netwerk van meer dan 164 rooms-katholieke noodhulp -en ontwikkelingsorganisaties.

Onze geschiedenis

Cordaid van oudsher bekend dankzij de fondsen Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem, Bond zonder Naam en Microkrediet. Door samenwerking en bundeling van krachten besparen we kosten, kunnen we effectief werken en creëren we kansen voor ieder mens. Meer over onze geschiedenis.

Caritas Internationalis

Dit is een netwerk van meer dan 164 katholieke liefdadigheidsorganisaties. Cordaid is hiervan lid sinds de oprichting in 1951.

Caritas Internationalis biedt noodhulp en werkt aan een meer rechtvaardige wereld. De leden werken samen met de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen, ongeacht religie of afkomst. Zij laten zich daarbij inspireren door christelijke waarden.

Caritas voorzitter, kardinaal Luis Antonio Tagle, aartsbisschop van Manilla: “Caritas zal werken om de menselijke familie en de menselijke waardigheid centraal te stellen bij ontwikkeling.”

Kijk hier naar een video over het Caritas-netwerk:

Caritas Internationalis ontstond in december 1951. Dertien katholieke organisaties die zich richten op liefdadigheid, sociaal werk en hulp bij rampen, besloten toen hun krachten te bundelen. Eén van hen was Caritas Nederland, het huidige Cordaid Mensen in Nood. Het netwerk telt inmiddels 165 leden en is daarmee permanent aanwezig in bijna alle landen ter wereld.

De kracht van het internationale katholieke netwerk is de verscheidenheid van alle leden; van kleine groepen vrijwilligers tot enkele van de grootste humanitaire organisaties in de wereld. Zo wordt lokale kennis gecombineerd met de expertise van een wereldwijd netwerk.

Caritas werkt samen met andere levensbeschouwelijke, seculiere organisaties en met de Verenigde  Naties. Zo kunnen hulpverleners de coördinatie bij rampen versterken en zo efficiënt mogelijk hulp bieden.

CIDSE

Cordaid is ook een van de oprichters van CIDSE, een noordelijke alliantie van 16 ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor mondiale rechtvaardigheid.

In Nederland is Cordaid lid van de Samenwerkende Hulporganisaties.

Menswaardig leven voor iedereen begint met omzien naar elkaar.