Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Wie we zijn

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Samen met anderen

Bijna 250.000 mensen in Nederland ondersteunen ons streven naar een wereld zonder armoede. We maken deel uit van het wereldwijde Caritas-netwerk en werken samen met veel lokale partnerorganisaties en gemeenschappen. Daarnaast werken we ook nauw samen met de lokale bevolking, want zij weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt.

Meer over Cordaid in deze video:

Ook dichtbij

Cordaid bestrijdt armoede wereldwijd, dus ook in Nederland. Tot eind 2019 deden we dat door mensen in de bijstand te helpen om zelf een inkomen te verdienen en hun eigenwaarde en vertrouwen in de toekomst terug te vinden. Nu dit project is geëindigd, is Cordaid op zoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen in Nederland te steunen.

Hulp die aankomt

Als een van de grootste hulporganisaties van Nederland hebben we de slagkracht om werkelijk impact te maken. Om dat te bereiken brengen we organisaties, bedrijven en overheden samen. Onze aanpak heeft zich bewezen: andere organisaties en overheden nemen onze manier van werken vaak over.

We werken aan structurele verbeteringen met bewezen impact:

  • we financieren op innovatieve wijze projecten op basis van behaalde resultaten;
  • door noodhulp te verbinden aan duurzame ontwikkeling doorbreken we de vicieuze cirkel van armoede en onrecht;
  • slimme kredieten zorgen voor economische zelfredzaamheid en (sociaal) rendement.

Lees hier de strategie (Engels) van Cordaid om in de komende jaren de situatie van mensen in de meest fragiele gebieden te verbeteren.

Onze geschiedenis

Cordaid is van oudsher bekend van de fondsen Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem, Bond zonder Naam en Microkrediet. Door samenwerking en bundeling van krachten, besparen we kosten, kunnen we effectief werken en creëren we kansen voor ieder mens. Meer over onze geschiedenis.

Caritas Internationalis

Cordaid is een van de stichtende leden van Caritas Internationalis, een netwerk van meer dan 164 katholieke liefdadigheidsorganisaties. Cordaid is lid sinds de oprichting in 1951.

Caritas Internationalis biedt noodhulp en werkt aan een rechtvaardige wereld. De leden werken samen met de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen, ongeacht afkomst, geslacht, ras, geloof of seksuele voorkeur. Zij laten zich daarbij inspireren door christelijke waarden.

De kracht van het internationale katholieke netwerk is de verscheidenheid van alle leden; van kleine groepen vrijwilligers tot enkele van de grootste humanitaire organisaties in de wereld. Zo wordt lokale kennis gecombineerd met de expertise van een wereldwijd netwerk.

CIDSE

Cordaid is ook een van de oprichters van CIDSE, een noordelijke alliantie van 16 ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor mondiale rechtvaardigheid.

IATI

Het delen van informatie en kennis maakt samenwerking makkelijker en vergroot de kwaliteit en impact van ons werk. Cordaid is wereldwijd voorloper in open development en voldoet aan IATI, de internationale standaard voor transparantie over ontwikkelingshulp.

Transparantie in één oogopslag: het CBF-Erkenningspaspoort

Cordaid is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.