Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Wie we zijn

Cordaid komt op voor mensen in nood. Mensen getroffen door oorlog, onrecht, ziekte of natuurrampen. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het aan basisvoorzieningen die voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheidszorg, onderwijs, werk en een veilig en menswaardig bestaan. Cordaid werkt met slimme en blijvende oplossingen aan een betere wereld, waar mensen omzien naar elkaar.

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Werken aan een menswaardig bestaan

Cordaid helpt al meer dan 100 jaar mensen in de meest moeilijke gebieden en omstandigheden om kansen te creëren voor mensen die dat het hardst nodig hebben. We doen dit vanuit een diepe overtuiging, geworteld in de katholieke sociale leer.

Samen met anderen

Meer dan 270.000 mensen in Nederland ondersteunen ons in onze droom voor een wereld zonder armoede. We maken deel uit van het wereldwijde Caritas-netwerk en werken samen met veel lokale partnerorganisaties en gemeenschappen. We werken samen met de lokale bevolking, want zij weten immers het beste wat ter plekke echt nodig is en wat werkt.

Menswaardig leven voor iedereen begint met omzien naar elkaar.

Ook dichtbij

Cordaid werkt wereldwijd en dus ook in Nederland: we helpen mensen in de bijstand om zelf een inkomen te verdienen en hun eigenwaarde terug te vinden.

Hulp die aankomt

Als een van de grootste hulporganisaties van Nederland hebben we de slagkracht om werkelijk impact te maken en verandering mogelijk te maken. We brengen organisaties, maar ook bedrijven en overheden samen. Onze aanpak heeft zich bewezen: andere organisaties en overheden nemen ons werk over.

We werken aan stucturele verbeteringen met bewezen impact:

  • we financieren op innovatieve wijze projecten op basis van behaalde resultaten;
  • door noodhulp te verbinden aan duurzame ontwikkeling doorbreken we de vicieuze cirkel van armoede en onrecht;
  • slimme kredieten zorgen voor economische zelfredzaamheid en (sociaal) rendement.

Transparantie

Het delen van informatie en kennis vergemakkelijkt samenwerking en vergroot de kwaliteit, impact en relevantie van ons werk. Cordaid is wereldwijd voorloper in open development en voldoet aan IATI, de internationale standaard voor transparantie over ontwikkelingshulp.

Onze geschiedenis

Cordaid is van oudsher bekend van de fondsen Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem, Bond zonder Naam en Microkrediet. Door samenwerking en bundeling van krachten besparen we kosten, kunnen we effectief werken en creëren we kansen voor ieder mens. Meer over onze geschiedenis.

Caritas Internationalis

Cordaid is een van de stichtende leden van Caritas Internationalis, een netwerk van meer dan 164 katholieke liefdadigheidsorganisaties. Cordaid is lid sinds de oprichting in 1951.

Caritas Internationalis biedt noodhulp en werkt aan een meer rechtvaardige wereld. De leden werken samen met de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen, ongeacht afkomst, geslacht, ras, geloof of seksuele voorkeur. Zij laten zich daarbij inspireren door christelijke waarden.

Caritas voorzitter, kardinaal Luis Antonio Tagle, aartsbisschop van Manilla: “Caritas zal werken om de menselijke familie en de menselijke waardigheid centraal te stellen bij ontwikkeling.”

Kijk hier naar een video over het Caritas-netwerk:

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Caritas Internationalis ontstond in december 1951. Dertien katholieke organisaties die zich richten op liefdadigheid, sociaal werk en hulp bij rampen, besloten toen hun krachten te bundelen. Eén van hen was Caritas Nederland, het huidige Cordaid Mensen in Nood. Het netwerk telt inmiddels 165 leden en is daarmee permanent aanwezig in bijna alle landen ter wereld.

De kracht van het internationale katholieke netwerk is de verscheidenheid van alle leden; van kleine groepen vrijwilligers tot enkele van de grootste humanitaire organisaties in de wereld. Zo wordt lokale kennis gecombineerd met de expertise van een wereldwijd netwerk.

Caritas werkt samen met andere levensbeschouwelijke, seculiere organisaties en met de Verenigde  Naties. Zo kunnen hulpverleners de coördinatie bij rampen versterken en zo efficiënt mogelijk hulp bieden.

CIDSE

Cordaid is ook een van de oprichters van CIDSE, een noordelijke alliantie van 16 ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor mondiale rechtvaardigheid.

In 2015 zijn de lidorganisaties van CIDSE een driejarige campagne gestart voor beleidswijzigingen op het gebied van duurzaamheid en milieu: “Change for the Planet – Care for the People”.

De campagne, die katholiek ontwikkelingswerk voor sociale rechtvaardigheid verbindt met het bevorderen van duurzaam leven, zag de klimaattop in Parijs als een belangrijk kans om een eerlijkere overeenkomst voor mens en planeet aan te vragen.

De campagne is sterk geïnspireerd door Laudato Si, de encycliek van paus Franciscus. De encycliek heeft als ondertitel ‘over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis’ en gaat over het belang van de bescherming van de aarde en het milieu. Lees hier de hele pauselijke encycliek.

Samenwerkende Hulporganisaties

In Nederland is Cordaid lid van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.

Lees ook over de strategie van Cordaid om in de komende jaren de situatie van mensen in de meest fragiele gebieden te verbeteren. (Engels)