Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Executeurservice

Directie en Raad van Toezicht

Maak kennis met de directie en de Raad van Toezicht van Cordaid.

Directie

 

Kees Zevenbergen, Drs.
CEO

Kees Zevenbergen is Algemeen Directeur van Cordaid sinds september 2016. Zevenbergen heeft vele jaren ervaring met strategisch ontwikkelingsbeleid en veranderprocessen in de sector internationale samenwerking. In de rol van zelfstandig professional heeft hij vele Nederlandse en internationale ontwikkelingsorganisaties met raad en daad bijgestaan op hun zoektocht naar blijvende relevantie en effectiviteit in een snel veranderende wereld.

Kees Zevenbergen bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Advies van MDF (Management for Development Foundation)
 • Lid van de Raad van Bestuur VKMO (Vereniging Katholiek Maatschappelijke Organisaties)
 • Lid van de Raad van Bestuur Goede Doelen Nederland
 • Lid van de Raad van Bestuur Achmea Foundation
 • Lid van de Raad van Bestuur van het Nationaal Rampenfonds
 • Lid van de Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Beheer Subsidiegelden DRA (Dutch Relief Association)
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction

Kees Zevenbergen: “Ik zie bij Cordaid en haar partners een grote toewijding in de omgang met de grote uitdagingen waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd. Ik zal mijn uiterste best doen om het gehele potentieel van Cordaid te mobiliseren en in te zetten in het gevecht tegen armoede en ongelijkheid.”

 

Lorena Paz Quintero
CFO

Per 1 januari 2021 is Lorena Paz Quintero financieel directeur bij Cordaid. Tot eind 2020 was zij CFO bij Oxfam Novib.

Geïnspireerd door haar opvoeding in Venezuela en met een schat aan ervaring in de financiële- en ontwikkelingssector, zal zij haar bijdrage leveren aan de missie van Cordaid om ongelijkheid en armoede in de moeilijkste gebieden ter wereld te bestrijden.

 


Ylse van der Schoot

COO

In oktober 2021 trad Ylse van der Schoot in dienst bij Cordaid als Chief Operating Officer. Daarvoor bekleedde ze diverse (bestuurs)managementfuncties, waaronder Executive Director van North Star Alliance en director investor relations bij Oikocredit International. Door haar eerdere werk bij Oxfam Novib, Life & Peace Institute en ICCO voor sub-Sahara Afrika deed ze veel ervaring op met het werken in fragiele contexten.

Met 25 jaar ervaring in ontwikkelingsprogramma’s en het leiden van internationale teams, is Ylse van der Schoot een doorgewinterde manager en goed toegerust om de continuïteit en impact van het werk van Cordaid te waarborgen.

Andere functies: Lid Raad van Toezicht Hivos-Triodos Fonds

 

Raad van Toezicht

 

Dhr. A.J.M. Heerts

Huidige functie: Burgemeester Apeldoorn

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Cordaid
 • Lid van de Commissie voor de Mensenrechten (Min BuZa)
 • Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Socires
 • Comité van Aanbeveling Stichting Inca Educa Apeldoorn
 • Voorzitter College voor Arbeidszaken van de VNG
 • Voorzitter Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG
 • Lid van het bestuur van de VNG
 • Lid Curatorium SBI Doorn
 • Penningmeester Schuldenlab, een organisatie die zich inzet om Nederland schuldenvrij te maken
 • Comité van aanbeveling Stichting Present
 • Erelid Apeldoorns Christelijk Mannenkoor
 • Lid Raad van Advies Stichting Het Nationale Park Hoge Veluwe
 • Bestuurlijk verbinder t.b.v. het functioneren van de mobiliteitsteams in de 35 arbeidsmarktregio’s

 

Ir. J.F. de Leeuw

Huidige functie: Voorzitter College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB)

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Cordaid
 • Onafhankelijke voorzitter Bestuur Stichting IZZ
 • Lid Bestuur Abraham Kuyperfonds
 • Lid Bestuur Nationaal Groenfonds
 • Voorzitter Onafhankelijk Bestuur Stichting kwaliteitsgarantie vleeskalversector (SKV)
 • Lid Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 

Drs J. van Bussel

Huidige functie: Directeur I-spy, Brijder en PsyQ

Nevenfuncties:

 • Lid en secretaris Raad van Toezicht Cordaid
 • Lid Raad van Toezicht Dianet
 • Lid Raad van Toezicht Vlietkinderen

 

Pastoor S. de Boer Mill Hill. Phd.

Huidige functie: Pastoor van de parochie Our Saviour in Den Haag

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • Voorzitter Stichting Auxilia-Brasili-Ja
 • Voorzitter Board RC Church of Our Saviour, Den Haag
 • Coördinator van Engelstalige RK Parochies in Europese hoofdsteden

 

Dhr. M. van de Beek MA, MSc

Huidige functie: Directeur Human Resources ING Nederland

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • HR Director en Board Member ING The Netherlands, Belgium & Luxembourg
 • Raad van Toezicht NPO, Dutch Public Television
 • Raad van Advies BASF (digitaal)
 • Lid Raad van Advies JINC
 • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement (NVP)
 • Raad van Toezicht Kessler Stichting
 • Voorzitter Raad van Toezicht UAF, stichting voor vluchtelingstudenten

 

Drs M.W.J.A. Landheer-Regouw

Huidige functie: Director Risk FMO

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • Voorzitter hockeyvereniging Craeyenhout / lid algemeen bestuur HBS- Craeyenhout

 

Mevr. R. Peetoom

Huidige functie: Voorzitter van de Nederlandse ggz

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • Raad van Toezicht SBI
 • Voorzitter Raad van Toezicht ARQ Nationaal Psycho Trauma Centre
 • Bestuursvoorzitter Christelijk Sociaal Congres

 

Dhr. W. Oosterom

Huidige functie: Business economist en Register accountant

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter audit commissie Financiën Stichting Rivierduinen
 • Voorzitter auditcommissie Federatie Medisch Specialisten
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie van het ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie van de Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland
 • Adviseur van het Bestuur van The World Association of Eye Hospitals (WAEH)

 

Dhr. A. Knigge

Huidige functie: Advocaat, co-managing partner Houthoff

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • Lid Raad van Toezicht van het Onderzoekscentrum – Onderneming en Recht
 • Lid Raad van Toezicht van de Zuidas Master (Vrije Universiteit / Universiteit van Amsterdam)
 • Lid van het Bestuur van de VU Master Climate Goals, Corporations and Law
 • Penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de Stichting Procesrecht

 

Mevr. J. Alders-Sheya RA, MSc

Huidige functie: Fund Manager Triodos Investment Management

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • Board member Women in Financial Services

 

Mevr. D. Cheng

Huidige functie: De Zee Consulting, zelfstandig financieel consultant

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Cordaid
 • Lid Raad van Toezicht ARKIN (GGZ) Amsterdam
 • Lid Commissarissen ROM, regio Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis
 • ‘Directeur’ KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen)
 • Lid Advies/Klankbord groep Leerstoel ‘Necrotiserende Weke Delen Infecties’ Brandwondencentrum Beverwijk
 • Lid van de VCTE (Vereniging Commissarissen en Toezichthouders Erasmus)
 • Lid van de NBA (Nederlandse Beroepsgroep Accountants)
 • Lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg)
 • Lid van de NVMP (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie)

 

Auditcommissie RvT: Dhr W. Oosterom, Drs J. van Bussel, Mevr. Alders-Sheya, Mevr. D. Cheng
Remuneratiecommissie RvT: Ir. J.F. de Leeuw, dhr. M. van Beek MA, Msc
Artikel 24 overleg: dhr. A.J.M. Heerts, Drs M.W.J.A. Landheer-Regouw

Klik hier voor het Instellingsdocument Remuneratiecommissie

Klik hier voor het Instellingsreglement Auditcommissie