Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Jaaroverzicht

Samen met bijna 300.000 donateurs, bedrijven, de Postcode Loterij en andere donoren die ons een warm hart toedragen, hebben wij ook in 2017 mensen die dit het hardst nodig hebben weer kansen gegeven op een betere toekomst. Veel dank hiervoor!

Een van de onmiskenbare hoogtepunten van 2017 is de succesvolle campagne Schoon Water Voor Iedereen geweest. De sms-actie was een initiatief van Cordaid en RTL Boulevard om hulp te bieden aan een deel van de 844 miljoen mensen op de wereld die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Binnen een week zijn er bijna 142.000 sms’jes binnengekomen. Het is de vierde keer dat Cordaid en RTL Boulevard samen in actie komen en nooit eerder werden er in zo’n korte tijd zoveel sms’jes ontvangen.

Dankzij deze massale steun kunnen we ook in 2018 weer slachtoffers van aanhoudende droogte helpen door structurele watervoorzieningen aan te leggen.

Wereldwijd actief in 2017

Hieronder zie je (slechts) een greep uit de vele activiteiten en projecten van Cordaid in 2017. Houd de website in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief om inspirerende verhalen te lezen en op de hoogte te blijven van ons werk en de resulaten.

 

Afghanistan: terugkeer van gevluchte families
2660 kwetsbare mensen hebben geld ontvangen zodat ze in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. De bouw van 2 soorten onderdak voor teruggekeerde families: simpele tijdelijke huizen voor 250 families en permanente huizen voor 100 families.

 

Sierra Leone: toegang tot zonne-energie
5000 families op het platteland kregen toegang tot zonne-energie. 70 veelal vrouwelijke ondernemers konden dankzij de zonne-energie een onderneming opstarten.

 

DR Congo: grootschalige financiering voor HIV
Met hulp van het Global Fund (wereldwijd fonds om malaria, tuberculose en HIV aan te pakken) kunnen we de komende drie jaar in Congo werken aan voorlichting, testen, verstrekken van medicatie en de behandeling van mensen die leven met HIV.

 

Centraal-Afrikaanse Republiek: opbouw van de gezondheidszorg
272 gezondheidscentra en 12 ziekenhuizen ondersteund. 20 vrouwen opgeleid tot verlos- en verpleegkundigen. 2 nieuwe medcijnen depots opgericht en voorzien van medicijnen.

 

Filippijnen: weerbaar tegen klimaatveranderingen
Kwekerijen opgezet voor het kweken van nieuwe zaden voor groente en fruitbomen. Aanleg waterreservoirs bij scholen en overheidsgebouwen.

 

Ethiopië: aanleg structurele watervoorzieningen
Onder andere 2 waterreservoirs, 1 waterbron en 1 ondiepe put hersteld waardoor bijna 5.000 huishoudens en zeker 13.000 stuks vee weer toegang tot water hebben. 4 vijvers aangelegd voor de opvang en opslag van regenwater. Aanleg van een regen watertank bij een basisschool die de 700 leerlingen en leraren gedurende 40 dagen van water kunnen voorzien.

 

Nederland: ondersteuning coöperatief ondernemen
Oprichting van 7 nieuwe sociale coöperaties, waarin mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt samenkomen en werken aan hun eigen re-integratie. Zoals de coöperatie ‘Ik Wil’, waarvan de leden zijn gevlucht uit Syrië.

 

Zuid-Soedan: hulp aan slachtoffers hongersnood
Onder andere 1.300 families kregen coupons om daarmee voedsel te kunnen kopen. Zo’n 4.000 families ontvingen zaden en gereedschap en/of visgerei. Herstel en aanleg van waterputten waardoor 2.600 ontheemden nu veilig drinkwater hebben. 100 vrouwen ontvingen een vrouwvriendelijke hygiënekit.

 

Irak: hulp aan ontheemde gezinnen
3000 ontheemde families ontvingen een voedselpakket en hygiëne kit. Ongeveer 7.700 teruggekeerde vluchtelingen kregen dagelijks schoon drinkwater. Herstel van 2 centrale waterzuiveringsinstallaties. Renovatie van 3 scholen waardoor 300 kinderen weer naar school kunnen.

 

Kameroen: seksuele voorlichting aan jongeren
Uitgave van voorlichtingsboekje in Engels en Frans en 6 Afrikaanse talen. 1.500 jongeren in DR Congo, Centraal-Afrikaanse Republiek en Kameroen ontvingen dit boekje al en 1.500 jongeren in Rwanda en Oeganda krijgen het nog. 50 leerkrachten en jongerenwerkers kregen een training.