Direct naar de inhoud

Ben je tegen uitbuiting en oneerlijke productieketens? Bezoek de Haagse sweatshop!

In Den Haag kun je woensdag 22 februari vanaf 14:00 uur een ‘echte’ sweatshop bezoeken. Met deze pop-upactie vragen verschillende maatschappelijke organisaties aandacht voor de Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Campagnebeeld voor de actie rond de Wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Sweatshops. Je kent ze vast als iets van ver weg; zo’n naargeestige, vervallen hal, waar honderden mensen – en vaak ook kinderen – zich lange dagen in het zweet werken voor een hongerloon. Zodat wij hier t-shirts kunnen kopen voor een prikkie, die vaak na een paar keer dragen alweer in de kledingbak verdwijnen.

Hoewel sommige bedrijven hun best doen om dit soort misstanden te voorkomen, zijn er nog altijd te veel mensen die in deze omstandigheden moeten werken.

Daarom dienden de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, D66 en Volt in november vorig jaar de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Internationaal Ondernemen in bij de Tweede Kamer. Deze wet verplicht internationaal opererende bedrijven om te ondernemen met respect voor mens, milieu en klimaat, ook in hun wereldwijde ketens.

Misstanden aanpakken en herstellen

De basis voor de initiatiefwet zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, een set regels waar bedrijven al aan gewend zijn om mee te werken. Bedrijven moeten hun productieketens in kaart brengen. Mochten er misstanden worden gevonden in de ketens, dan dient een bedrijf deze aan te pakken en in sommige gevallen ook te herstellen. Een onafhankelijke toezichthouder controleert de naleving van de wet.

Zo verbeteren we de situatie voor slachtoffers van misstanden aanzienlijk en verplichten we bedrijven die een negatieve impact hebben, herstel te bieden. Ook richt de wet zich op alle typen mensenrechtenschendingen en alle vormen van milieu- en klimaatschade in de hele waardeketen.

Eerlijke koffie in Zuid-Soedan

Cordaid ondersteunt de initiatiefwet niet alleen, maar zet zich ook in voor eerlijkere productieketens in de meest fragiele en vergeten gebieden ter wereld.

Zoals in Zuid-Soedan, waar al jaren een verwoestende burgeroorlog woedt. Cordaid voert daar samen met lokale natuur-, landbouw- en hulporganisaties een project uit om te zorgen voor fatsoenlijk werk en hogere inkomens voor kleine boeren en landarbeiders, met name vrouwen en jongeren.

Flinke discussie

Na de lancering van de wet ontstond er in de media en in de politiek al een flinke discussie over nut en noodzaak van deze wet. Baggerbedrijf Boskalis dreigde zelfs Nederland te verlaten als de wet zou worden aangenomen. Tegelijkertijd steunden andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld kledingketen Zeeman, de wet volmondig.

Kom ook naar de sweatshop

Het is allesbehalve zeker dat er een Kamermeerderheid zal zijn voor de initiatiefwet. Twee van de vier coalitiepartijen – CDA en VVD – hebben openlijk hun twijfels uitgesproken. Om de koudwatervrees van sommige politieke partijen weg te nemen, organiseert het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen – waarvan Cordaid partner is – een ludieke actie om te laten zien dat er veel maatschappelijk draagvlak is voor de wet.

Steun de actie en kom woensdagmiddag tussen 14:00 en 19:00 uur naar de Korte Poten 21 in Den Haag. Kun je de sweatshop niet bezoeken, ga dan naar www.desweatshop.nl en om te zien hoe je de actie op andere manieren kunt steunen.

STEUN DE PROJECTEN VAN CORDAID

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

LEES MEER OVER ONS WERK

Spring over slider met 3 berichten
  • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

    Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

  • : Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

    Samen met ruim twintig organisaties is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt.

  • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

    Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.