Direct naar de inhoud

Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

Samen met ruim twintig andere organisaties, onder leiding van de Triodos Bank, is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt. Als een burgerinitiatief 40.000 handtekeningen heeft, moet het voorstel worden behandeld in de Tweede Kamer.

Teken voor een toekomst zonder fossiel

Het startsein voor het burgerinitiatief werd vanavond gegeven in Amsterdam tijdens een debat in Pakhuis de Zwijger over hoe we van onze fossiele verslaving afkomen.

De steuncoalitie met een gezamenlijke achterban van zo’n 2 miljoen Nederlandse burgers constateert dat er na meer dan 22 jaar internationale onderhandelingen over klimaat nog steeds geen bindende afspraken zijn gemaakt over de afbouw van fossiele brandstoffen. Dit terwijl fossiele brandstoffen, door menselijk handelen, de grootste veroorzaker zijn van klimaatverandering. Ze zijn verantwoordelijk voor maar liefst 86 procent van de CO2-uitstoot in de afgelopen tien jaar. En volgens de meest recente studie van Harvard University wordt 1 op de 5 sterfgevallen wereldwijd zelfs veroorzaakt door luchtvervuiling door fossiele brandstoffen.

Zorgen over klimaatverandering

Volgens recent onderzoek is 83% van de Nederlanders bezorgd over klimaatverandering, een percentage dat gestaag is gestegen sinds 2016. Cordaid is van mening dat de politiek gehoor moet geven aan deze grote groep Nederlandse burgers die zich zorgen maken en meer inspanning verwachten van de politiek om het internationaal goed te regelen.

Een verdrag is een logisch vervolg op de omslachtige eindtekst van de laatste klimaatconferentie in Dubai in 2023 (COP28), waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd. Die vermeldt weliswaar voor het eerst de noodzaak om weg te bewegen van fossiele brandstoffen. Maar er zijn geen harde afspraken gemaakt, over wat dan precies, en per wanneer. Dat is voor bestuurders eigenlijk een vrijbrief: ‘In mijn tijd hoeft het niet te gebeuren’.

Energierevolutie

Zolang er ook nog volop geïnvesteerd wordt in nieuwe fossiele projecten wereldwijd wordt de energierevolutie die we nodig hebben geremd. Landen in het Mondiale Zuiden, waaronder veel landen waar Cordaid actief is, worden disproportioneel geraakt door de gevolgen van klimaatverandering en hebben bovendien nauwelijks bijgedragen aan het creëren van deze crisis. Internationale afspraken over hoe we op een eerlijke manier afscheid nemen van fossiele brandstoffen zijn daarom cruciaal.

Een schoolvoorbeeld van succesvolle afspraken tussen landen is het Montreal Protocol. Dankzij dit internationale verdrag uit 1987 gebruiken we vrijwel geen stoffen meer die de ozonlaag afbreken, met herstel van de ozonlaag als belangrijk resultaat. Door zich hard te maken voor een soortgelijk verdrag, maar dan voor fossiele brandstoffen, zou de Nederlandse regering zich scharen achter het Fossil Fuel Non-proliferation Treaty-initiatief (FFNPT) waar een groeiende groep landen steun aan geeft.

Wie doen er mee?

Naast Cordaid en initiatiefnemer Triodos Bank zijn dat ActionAid, ASN Bank, BankTrack, Both Ends, Creatives for Climate, De Eerlijke Geldwijzer, Fair Finance International, FNV, Fossielvrij NL, Groen Pensioen, Hivos, Milieudefensie, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Simavi, Social Enterprise NL, Social Tipping Point Coalitie, Stop Ecocide Nederland en Reclame Fossielvrij.

Lees meer over ons werk

Spring over slider met 3 berichten
  • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

    Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

  • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

    Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

  • : Forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking zijn wereldvreemd

    Het nieuwe kabinet wil jaarlijks 2,4 miljard euro gaan bezuinigen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Cordaid vindt dit zowel moreel als strategisch een onbegrijpelijke stap.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.