Direct naar de inhoud

“Made in Bangladesh”. Je hebt vast wel een kledingstuk met het bekende labeltje. Maar wat weten we eigenlijk van dat land? Bangladesh wordt vaak geassocieerd met ellende, zoals de overstromingen, armoede en de slechte arbeidsomstandigheden die dan vaak de krant halen. 

Nederland was de eerste staat die Bangladesh als land erkende. Bengalese ambassadeur Riaz Hamidullah omschrijft de band als een halve eeuw vriendschap. “Veel mensen twijfelden aan de levensvatbaarheid van onze natie. Nederland niet. Er is een warme, gelijkwaardige band.” 

Wat bindt dan beide landen?

Bangladesh en Nederland delen een seculiere, tolerante en inclusieve kijk op de samenleving. Riaz zegt hierover: “Mensen in Bangladesh zijn religieus, maar niet conservatief. Vrouwen zijn geëmancipeerd. Ze studeren, werken in fabrieken, op het land, in de politiek. Al decennia is onze premier een vrouw.” 

Door stijgende waterspiegels wordt Bangladesh met de 170 miljoen inwoners steeds krapper. Jaarlijks loopt zelfs 70% van Bangladesh onder water. Riaz vertelt meer: “Wij leren van elkaar op het raakvlak van klimaat, landbouw en water. Al sinds de jaren ’60 komen Nederlandse waterdeskundigen naar ons land. Tegenwoordig ook landbouwexperts die, onder meer samen met Cordaid, kijken hoe je moet omgaan met verzilting. In Nederland experimenteren ze nu al met planten die beter bestand zijn tegen temperaturen van de toekomst. Daarbij leren ze van ons land, waar die hitte al een feit is.” 

“Wist je dat de eigen voedselproductie in Bangladesh verviervoudigd is op steeds minder landbouwgrond ondanks het toenemende klimaat-geweld? In het noorden experimenteren boeren met droogteresistente gewassen, in het zuiden met zoutresistente gewassen. Hoe hard de klimaatcrisis ons ook raakt, we blijven zoeken naar oplossingen.” 

Wat doet Cordaid in Bangladesh?

Cordaid is ook actief in Bangladesh en werkt samen met boeren en bedrijven aan duurzame voedselproductie, aan ondernemerschap in de private sector en zet zich in voor betere gezondheidszorg. Hoe kijkt Riaz hiernaar? “Wat ik mooi vind, is de samenwerking. Bangladesh heeft veel uitdagingen en als middeninkomensland zijn we steeds beter in staat om onze crisissen te managen. Een nieuw soort samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als Cordaid is daarbij essentieel. We werken samen, op verantwoorde wijze, transparant en gelijkwaardig.” 

STEUN DE PROJECTEN VAN CORDAID

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

LEES MEER OVER ONS WERK

Spring over slider met 3 berichten
  • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

    Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

  • : Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

    Samen met ruim twintig organisaties is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt.

  • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

    Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.