Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Merendeel Nederlanders wil internationale gezondheidshulp uitbreiden

Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) vindt dat Nederland meer moeten investeren in gezondheidszorgstelsels in lage- en middeninkomenslanden, zodat zij effectiever kunnen reageren op pandemieën en epidemieën. Dit is een van de uitkomsten van een representatieve steekproef onder 978 respondenten over internationale gezondheidshulp.

Artsen in een door Cordaid gesteund gezondheidscentrum in Irak.
Artsen in een door Cordaid gesteund gezondheidscentrum in Irak. Beeld: Mickael Franci/Cordaid

De resultaten van het onderzoek worden vandaag aangeboden aan leden van de Tweede Kamer, samen met 52.671 handtekeningen van mensen uit de hele wereld die voorstander zijn van meer hulp voor de bestrijding van malaria, tuberculose en hiv.

Aanleiding voor de enquête, uitgevoerd door het enquêtebureau Validators in opdracht van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid, is de donorconferentie van het Global Fund die op 19 september plaatsvindt in de Verenigde Staten. Nederland is er een prominente deelnemer.

Negatieve gevolgen

Met de hulp van overheden bestrijdt het Global Fund wereldwijd malaria, hiv en tuberculose en versterkt het ziekenhuizen en gezondheidssystemen, zodat die beter zijn voorbereid op plaatselijke en mondiale gezondheidscrises.

Nederland gaf in 2019 een bedrag van € 156 miljoen aan het Global Fund. Het Global Fund heeft Nederland en de andere donorlanden verzocht tijdens de aankomende donorconferentie een 30% hogere bijdrage te geven vanwege de negatieve gevolgen van covid-19 voor de mondiale bestrijding van de drie genoemde ziekten.

“We zijn blij verrast over de resultaten van deze enquête”, zegt Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid. “Dit geeft aan dat Nederlanders niet helemaal opgeslokt worden door hun eigen problemen, zoals corona, inflatie, gasprijzen of de huizenmarkt. Er is ruimte in hun hoofd voor anderen, en dat is geweldig. Door corona beseffen mensen hoe verweven alles met elkaar is. Wat ver weg lijkt, kan alsnog veel impact hebben in Nederland.”

Mensenrechten

Het onderzoek laat een interessante nuance zien in de Nederlandse opinie met betrekking tot internationale samenwerking op het gebied van gezondheid. In de context van de recente inflatie toont het onderzoek aan dat respondenten zich zorgen maken over het begrotingstekort in Nederland. Toch is de meerderheid van de respondenten voorstander van meer hulp om de gezondheidssystemen in lage- en middeninkomenslanden te versterken.

Volgens de resultaten is de meerderheid van de respondenten van mening dat gezondheid een mensenrecht is (52%) dat toegankelijk moet worden gemaakt voor alle mensen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie en andere sociaaleconomische factoren (77%).

De handtekeningen die vandaag worden overhandigd zijn verzameld door jeugdambassadeurs van de One Campaign, een wereldwijde organisatie die campagne voert tegen extreme armoede en voorkombare ziekten.

Op 13 september, samen met vertegenwoordigers van het Aidsfonds, Cordaid en het KNCV Tuberculosefonds, overhandigt ONE de petitie en de onderzoeksresultaten aan Kamerleden uit de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De vier organisaties maken zich grote zorgen over de achteruitgang in de bestrijding van vooral hiv, malaria en tuberculose. In die geest hebben de organisaties voor het Global Fund een stunt gepland met parlementsleden van 10.00-17.00 uur, waarbij ze uitgenodigd worden deze ziekten te ‘bestrijden’ door een boksbal te slaan.

Meer nieuws

Congolees ziekenhuisgordijn

Hoe traumatisch is traumahulp in Oost-Congo? “Vaak hebben ze niet eens door dat ze klachten hebben.”

Overlevers van seksueel geweld goed opvangen is cruciaal, maar ook belastend. Hoe gaan zorggevers daar mee om? En wie zorgt er voor hen? We vroegen het klinisch psycholoog Jitske Rullmann, die zorgpersoneel traint in Oost-Congo.

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo
Giro555 Samen in actie tegen corona

Eindrapportage ‘Samen in actie tegen corona’

Onder de noemer ‘Samen in actie tegen corona’ voerden de hulporganisaties achter Giro555 actie voor wereldwijde coronahulp. Met het opgehaalde bedrag van 9,4 miljoen euro verleenden de organisaties medische noodhulp en ondersteuning bij de vaccinatieprogramma’s in lage-inkomenslanden.

Lees meer
Gezondheidszorg
Cordaid, KNCV, Aidsfond en ONE Campaign overhandigen petitie aan diverse Kamerleden.

Nederland draagt meer bij aan mondiaal gezondheidsfonds, maar is het genoeg?

Nederland gaat 180 miljoen bijdragen aan het Global Fund. Helaas is dit echter nog altijd ruim onder de 30% verhoging waar Cordaid en andere maatschappelijke organisaties voor hebben gepleit.

Lees meer
Gezondheidszorg