Direct naar de inhoud

Migratie en ontwikkeling – op zoek naar een verbindend verhaal

Hoe krijg je meer nuance en dialoog in het zo gepolariseerde migratiedebat? Hoe betrek je ‘het stille midden’ in het gesprek? En hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties daaraan bijdragen? Cordaid liet er onderzoek naar doen en organiseerde er een conferentie over. De eerste bevindingen hebben we op een rijtje gezet.

Niloufar Rahim van de Afghaanse diasporaorganisatie KEIHAN en Babah Tarawally, onder meer verbonden aan New Dutch Connections. Zij spraken op de conferentie van 13 december onder meer over de belangrijke rol van migrantenorganisaties. Beeld: Frank van Lierde/Cordaid

Het politieke en maatschappelijke draagvlak in Nederland voor migratie, noodhulp en ontwikkelingssamenwerking staat al jaren onder druk. Sommige politici en opiniemakers dragen hieraan bij door in te spelen op ‘angst voor de ander’, en door migranten en vluchtelingen weg te zetten als ‘gelukszoekers’. Hierdoor is het debat steeds verder gepolariseerd geraakt.

Een ander narratief

Eind 2021 startte Cordaid een zoektocht naar een nieuw, meer verbindend narratief over migratie en ontwikkeling. We vroegen ons af hoe we het gesprek kunnen keren: hoe kunnen ontwikkelings- en migrantenorganisaties bijdragen aan het vergroten van draagvlak voor migratie en ontwikkeling? Hoe bereik je doelgroepen in ‘het midden’ en welk verhaal spreekt hen aan?

Kortom, wat is er nodig voor een constructief en verbindend debat over migratie?

Het stille midden wordt vaak niet meegenomen in discussies. Je ziet ze bijna niet, waardoor we soms vergeten dat het de grootste groep is.” Mirjam Vossen, mediawetenschapper en framing expert die ook sprak op de conferentie.

Samen met partners als Partos, PimpMyVillage, KUNO, IOM, Stichting Vluchteling Wilde Ganzen en WO=MENen zochten we naar antwoorden. Telkens nam een andere organisatie het initiatief om een workshop te organiseren en deelnemers uit te nodigen. Migranten- en diasporaorganisaties werden vanaf het begin actief bij het traject betrokken.

Ook kreeg onderzoeks- en campagnebureau Meute de opdracht van ons om te kijken naar welke verhalen en beelden over migratie en migranten het meeste aanslaan bij ‘het stille midden’, de grootste groep Nederlanders die je het minste hoort in het debat.

In deze publicatie belichten we de kernpunten en eerste resultaten uit het traject.

Conferentie

Op 13 december organiseerde Cordaid in samenwerking met partners de conferentie  ‘een positief verhaal over migratie en ontwikkeling’. Een gemêleerd publiek van vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, diaspora, journalistiek, politiek, de academische wereld, vrijwilligers en studenten kwam tijdens de conferentie samen om te spreken over dit nieuwe narratief en het belang van het bereiken van de middengroep. Ook werden er tijdens de conferentie ervaringen uitgewisseld uit Vlaanderen en Nederland.

Kijk ook naar de video waarin enkele sprekers op de conferentie hun ervaringen en visie delen.

STEUN DE PROJECTEN VAN CORDAID

Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

LEES MEER OVER ONS WERK

Spring over slider met 3 berichten
  • : HEROES-project verbetert en versterkt op duurzame wijze de gezondheidszorg in Oeganda 

    Cordaid ondersteunt in Oeganda 36 gezondheidscentra met een resultaatgerichte financieringsaanpak waardoor duizenden mensen nu kunnen rekenen op kwalitatieve zorg.

  • : Cordaid ondersteunt burgerinitiatief ‘afscheid van fossiel’

    Samen met ruim twintig organisaties is Cordaid een burgerinitiatief gestart met als doel de Tweede Kamer een verdrag te laten steunen dat wereldwijd de productie van fossiele brandstoffen stopt.

  • : Voorbij de borrelpraat: feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking

    Over ontwikkelingssamenwerking doen veel verhalen de ronde. Daarom schreef mediawetenschapper Mirjam Vossen het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’.

Al 210.000 mensen ontvangen onze maandelijkse nieuwsbrief

Blijf ook op de hoogte van onze projecten en geniet van inspirerende verhalen van de mensen met wie we werken.