Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Voedsel en inkomen

Maar liefst drie miljard mensen in de wereld hebben te weinig veilig en voedzaam voedsel tot hun beschikking. Voor ¼ van deze mensen dreigt zelfs een hongersnood. Kleine boeren en arbeiders, die cruciaal zijn in de strijd tegen de mondiale voedselcrisis, leven zelf vaak ook onder de armoedegrens. Daarnaast zorgen ook klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking voor grote uitdagingen.

Cordaid helpt mensen op duurzame wijze in hun levensonderhoud te voorzien door voedselsystemen te verbeteren en kleine boeren te ondersteunen. In landen die extra kwetsbaar zijn, door klimaatverandering, armoede of conflict, investeren we in kleine en middelgrote ondernemingen om zo meer werkgelegenheid te creëren.

Wat wij doen

We steunen kleine boerenbedrijven met technische en zakelijke kennis om voldoende en voedzaam voedsel te produceren voor de hele gemeenschap. Daarnaast verdienen de boeren zo ook een inkomen en stimuleren ze op hun beurt weer de werkgelegenheid in de omgeving.

Boeren die te weinig verdienen om hun bedrijf gezond te houden of te laten groeien, bieden we toegang tot training en financiering, zoals microkredieten. Daarnaast bieden we informatieservices aan via SMS en mobiele apps, zodat boeren actuele informatie hebben over het weer en marktprijzen. Ook oefenen we druk uit op overheden om beleid te voeren dat gunstig is voor boeren en producenten, denk aan toegang tot zaden en markten.

Door ondernemers te ondersteunen in gebieden die lijden onder armoede, maken we een groot verschil voor met name vrouwen, jongeren en vluchtelingen. Zij zouden anders geen toegang krijgen tot financiering, markten en zakelijke ondersteuning en daarmee geen enkel economisch toekomstperspectief hebben.

We verbeteren duurzame voedselsystemen in de volgende landen: Burkina Faso, Mali, Rwanda, Zuid-Soedan, Oeganda, Kenia, Ethiopië, Bangladesh, Nepal, Myanmar en Cambodja.

Klimaatbestendige voedselsystemen

Extreme weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen, hebben een steeds grotere impact op het leven van kleine boeren en hun omgeving. Zij zullen zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, voornamelijk veroorzaakt door de grote fossiele brandstofindustrieën en landbouwbedrijven, waar ze zelf geen deel van uitmaken. We ondersteunen hen bij het omschakelen naar meer duurzame en klimaatbestendige vormen van landbouw en voedselproductie.

Jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap

Cordaid stimuleert ook de werkgelegenheid voor jongeren door meer kansen te bieden. Aan de hand van een uitgebreid trainingsprogramma vergroten we hun technische, professionele, sociale en zakelijke vaardigheden.

Internationaal verantwoord ondernemen in voedselketens

Cordaid vindt dat bedrijven in de voedselsector de mensenrechten in hun waardeketens moeten respecteren en schendingen in kaart brengen. Dit wordt ook wel ‘due diligence’ genoemd. Cordaid ondersteunt bedrijven in dit proces, dat doen we onder andere via het Convenant Voedingsmiddelen. We zijn voorstander van wetgeving op het gebied van verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen.

Onze projecten

Eerlijke kansen voor Afrikaanse boeren

Afrikaanse boerenbedrijven sterker maken: dat is de essentie van het STARS-project van de Mastercard Foundation en Cordaid. Boeren krijgen makkelijker toegang tot leningen, vergroten hun productiviteit en leren hoe ze hun producten beter kunnen verkopen.

Lees meer
Voedsel en inkomen

Voedseltekort voor mensen in Zuid-Soedan

Door de combinatie van conflict, onveiligheid, economische crisis en een teleurstellende graanproductie, is de crisis in Zuid-Soedan tot ongekende hoogste gekomen. Naar schatting 215.000 ontheemden staan op de rand van uitputting en hebben dringend voedselhulp nodig. 

Lees meer
Voedsel en inkomen Zuid-Soedan
Birds, Bees and Business

Birds, Bees and Business: natuurherstel biedt kansen voor vrouwen in West-Afrika

Cordaid werkt samen met de Vogelbescherming in het project Birds, Bees & Business aan natuurherstel en marktkansen voor 22.000 vrouwen in Burkina Faso.

Lees meer
Klimaat Burkina Faso

Voedsel en inkomen nieuws

woman in picking cotton in field

Eerlijker katoen in Zambia

‘Wij willen iets doen tegen de macht van multinationals, die boeren met contracten dwingen hun katoen tegen veel te lage prijzen te verkopen’. Zo klonk de vraag van de Zambiaanse katoenboeren tien jaar geleden. Cordaid …

Lees meer
Voedsel en inkomen Zambia
Ebola

Sierra Leone na ebola: “Ik zie overal strijdbaarheid”

Directeur Simone Filippini brengt deze week een bezoek aan Sierra Leone. Dat land werd in 2014 zwaar getroffen door de ebola-crisis. Bijna 4000 doden vielen er en uit angst voor nog meer besmettingen hielden scholen en bedrijven hun deuren gesloten. Het gevolg: totale maatschappelijke ontwrichting. Simone kijkt hoe het er nu voor staat in het West-Afrikaanse land.

Lees meer
Voedsel en inkomen
ondernemen in Sierra Leone

Groeiend potentieel voor ondernemers in Sierra Leone

Dr Braima Dama James is baas van een waterfabriek in Sierra Leone. Dat is niet altijd simpel: onder andere een slechte economie, de ebolacrisis, gebrek aan elektriciteit en beperkte toegang tot financiering maken het ondernemers soms lastig. Toch ziet hij een succesvolle toekomst voor zijn bedrijf: “We moeten ons product naar de mensen toe brengen,” zegt hij.

Lees meer
Voedsel en inkomen Sierra Leone